Angličtina hrou

 

Záujmový krúžok anglického jazyka zábavnou formou ,,ANGLIČTINA HROU,,

Vedúca: Bc. Lucia Holubjaková    

 

Charakteristika

  • krúžok ,,Zábavná angličtina,, je poskytovanie širokej škály zmyslových skúsenosti, ktoré vytvoria prirodzené prostredie, kde deti predškolského veku počujú a hovoria prvé anglické slová, vytvárajú si slovnú zásobu a to všetko zábavnou formou cez hudbu, pohyb, tanec a množstvo precvičovania

 

  • pri oboznamovaní detí s anglickým jazykom využívame  metodický materiál, ktorý je spracovaný podľa učebnice BUSY BEE STARTER. Táto učebnica je určená pre deti predškolského veku

 

Cieľ

  • vytvoriť u dieťaťa pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov
  • naučiť deti hovoriť prvé anglické slová

   

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

  • 45 minút, 1x za 2 týždňe
  • deti prevezme Bc. Lucia Holubjaková o 12:30 hod.
  • činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. Budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

        

Podmienky

  • krúžok anglického jazyka ,,ANGLIČTINA HROU,, je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5-6 rokov
  • pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 15 stretnutiach

 


 

 

Zoznam detí

 

Bolek Ondrejko

     Bruniková Slávka    

Kriš Martinko

Michalčíková Sofinka

Sadlák Stanko

Straková Evka

Vaterka Filipko

Vojtasová Nelka

Vraňaková Stelka

 


 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

4. 10. 2017

 

Pozdrav

 

 

Predstaviť sa svojím menom

 

18. 10. 2017

 

Farby

 

 

Osvojiť si pomenovanie základných farieb

Pomenovať základne a zmiešané farby

 

15. 11. 2017

 

Číslovky

Vymenovať s čiastočnou pomocou čísla od 1 do 6 tak, ako idú za sebou

 

29. 11. 2017

 

Príchod sv. Mikuláša

 

 

Vyrobiť vianočný pozdrav v anglickom jazyku

 

13. 12. 2017

 

Vianočné koledy

 

Nácvik piesne

Spievať jednoduché piesne

 


 

TOPlist