Angličtina hrou

 

Plán práce záujmového krúžku ,, Angličtina hrou“

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

24.01.2018

 Matematická gramotnosť - zvieratká

Určí počet a správne priradí číslo k danému obrázku.

 

07.02.2018

Karneval

Vyjadrí charakter piesne prirodzeným kultivovaným  spôsobom.

 

21.02.2018

Rozprávka o troch prasiatkach, 1. časť

Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.

Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu.

 

07.03.2018

Rozprávka o troch prasiatkach, 2. časť

Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.

Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu.

 

04.04.2018

Dramatizácia rozprávky

Vyjadruje obsah rozprávky pomocou dramatizácie

 

18.04.2018

Členovia rodiny

Vymenuje členov rodiny po anglicky

02.05.2018

Farby a spájanie obrázkov

Pomenuje základne a zmiešané farby.

Rozlišuje tmavé a svetle farby.

16.05.2018

Zvieratká na farme

Vymenuje a opíše zvieratka žijúce na farme.

30.05.2018

Ovocie a zelenina

Správne pomenuje ovocie a zeleninu.

13.06.2018

Čo sme sa naučili

Slovné zhodnotí záujmový krúžok ,,Angličtina hrou“

 


 

 

Záujmový krúžok anglického jazyka zábavnou formou ,,ANGLIČTINA HROU,,

Vedúca: Bc. Lucia Holubjaková    

 

Charakteristika

  • krúžok ,,Zábavná angličtina,, je poskytovanie širokej škály zmyslových skúsenosti, ktoré vytvoria prirodzené prostredie, kde deti predškolského veku počujú a hovoria prvé anglické slová, vytvárajú si slovnú zásobu a to všetko zábavnou formou cez hudbu, pohyb, tanec a množstvo precvičovania

 

  • pri oboznamovaní detí s anglickým jazykom využívame  metodický materiál, ktorý je spracovaný podľa učebnice BUSY BEE STARTER. Táto učebnica je určená pre deti predškolského veku

 

Cieľ

  • vytvoriť u dieťaťa pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov
  • naučiť deti hovoriť prvé anglické slová

   

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

  • 45 minút, 1x za 2 týždňe
  • deti prevezme Bc. Lucia Holubjaková o 12:30 hod.
  • činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. Budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

        

Podmienky

  • krúžok anglického jazyka ,,ANGLIČTINA HROU,, je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5-6 rokov
  • pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 15 stretnutiach

 


 

 

Zoznam detí

 

Bolek Ondrejko

     Bruniková Slávka    

Kriš Martinko

Michalčíková Sofinka

Sadlák Stanko

Straková Evka

Vaterka Filipko

Vojtasová Nelka

Vraňaková Stelka

 


 

TOPlist