B - Motýliková trieda

SEPTEMBER – UŽ SME V ŠKÔLKE

 

BÁSNE

 

1,2,3,4,5

(Metodický zásobník)

 

Jeden, dva, tri, štyri, päť,

 v škôlke pekne, ticho seď

nebehaj, nelietaj

hračky pekne odkladaj.

 

Semafor

(Metodický zásobník)

 

Keď červená zabliká,

nepohnem sa z chodníka.

Oranžová svieti,

pripravte sa deti!

Iba farba zelená,

 voľnú cestu znamená.

 

PIESNE

 

Vedie, vedie

(metodický zásobník)

 

Vedie, vedie cesta nová,

 do mestečka poriadková.

Kto chce s nami cestovať,

 musí hračky upratať.

 

Kamaráta mám

 (www.pinterest.com)

 

Kamaráta mám, čo len ja mu dám?

Podám pravú ručičku, zatočím sa trošičku.

Kamaráta mám, čo len ja mu dám ?

Podám ľavú ručičku, zatočím sa trošičku.

Kamaráta mám, čo len ja mu dám

Chrbátikom otočím a vysoko poskočím.

Kamaráta mám, čo len ja mu dám?

Zdvihnem pravú nožičku, zadupkám si trošičku.

Kamaráta mám, čo len ja mu dám?

Zdvihnem ľavú nožičku, zadupkám si trošičku.

Kamaráta mám, čo len ja mu dám?

Po hlávke ho pohladkám, pretože rád ho mám.

Kamaráta mám, čo len ja mu dám?

Podám obe ručičky a dám božtek maličký-

 

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Na ježka

(http://www.skolkahemerkova.szm.com/docs/hemerkova_riekanky_pesnicky.pdf)

 

Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.

 (lezenie vzpore drepmo)

Deti v lese behajú, všade ježka hľadajú.

(vyskočiť, upažiť, voľný beh po priestore)

Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.

 (lezenie vzpore drepmo)

Ježko pichá do všetkých strán, ja sa chytiť nenechám.

 (kľak, sed na päty znázorňovať pichanie celými pažami a na všetky strany i vpred)

Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.

(lezenie vzpore drepmo)

Do lístia sa zahrabal, skrútil sa a potom spal

(voľný ľah na zem, skrútiť sa do klbka)

 

Vstávanie

(metodický zásobník)

 

Len čo vstanem z postele,

už aj cvičím veselé.

(zo vzporu drepmo výskok, vzpažiť – poskoky znožmo na mieste)

Ruky hore, ruky dolu,

od seba a zase spolu.

(stoj spojný – vzpažiť, pripražiť, vzpažiť, pripažiť)

Čupnem, vstanem, vyskočím,

veselo sa zatočím.

(drep, vztyk, výskok, drobnými krokmi obrat)

 

 

POHYBOVÉ HRY

 

Na medveďa

 (Metodický zásobník)

 

Opis: Medveď skrčený, prikrytý spí. Deti potichu kráčajú a tíško rozprávajú : Kto to spí pod bukom prikrytý je kožuchom. Ticho ísť nebudiť, bo to môže medveď byť! Na hlasný slovo byť! Medveď začne deti naháňať. Chytené dieťa sa stáva medveďom. Hra sa opakuje.


 

TOPlist