C - Slniečková trieda

JANUÁR – PANI ZIMA KRÁĽUJE

 

BÁSNE

 

Písmeno „I“

(www.zborovna.sk)

 

Babka okom mihla,

kde je moja ihla?

Indiáni, Apači,

už sa mi to nepáči.

Čelenku sme ušili,

sedem ihiel zlomili.

 

Písmeno „J“

(www.zborovna.sk)

 

Jar je juchu jej,

zajačikom je hej.

Jabĺčka im dedko našiel,

s fajkou vezie zajkov z jasiel.

 

 

Číslo „5“

(www.zborovna.sk)

 

Naučí sa dieťa hneď,

že má prstov práve päť.

Poteší sa veru dosť,

ráta prsty pre radosť.

Radosť sa však zmení v letku,

keď dostane prvú päťku.

 

Trojuholník

(metodický zásobník)

 

Mám tri strany a tri rohy,

ale nemám žiadne nohy,

pospájam vždy tie tri čiary,

nechcú ostať nikdy samy.

 

 

Obdĺžnik

(metodický zásobník)

 

Nakresli mi štyri strany,

daj však pozor pri meraní,

dve sú dlhé a dve krátke,

povedz to aj kamarátke.

 

 

PIESNE

 

Za gurami, za dolami

(Tisíc ľudových piesní)


1. Za gurami, za dolami, za ľasami,

pobiľi še dva guraľe čupokami.

/: Dva guraľe, ňebijče še,

mo guraľka dva varkôcki, podžeľče še. :/

 

2. Přeco mje ty, přeco mje ty Jašku bijes,

kde jo robje, kje jo robje a ty pijes.

/: Kje jo robje robotecke 

a ty pijes, a ty pijes gôřolecke. :/

 

3. Kje jo robje robotecke roncyckami

a ty pijes, a ty pijes poharkami.

/: Kje jo robje jako muľa

a ty pijes, a ty pijes jako duha. :/

 

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Sniežik tíško padá

(metodický zásobník)

 

1.     Sniežik tíško padá,

biela je záhrada.

[: Rozbehneme sa na lúčku,

stavať snehuliaka.:]

 

2.     Snehuliaka máme,

palicu mu dáme.

 [: Guľovačku, guľovačku,

naňho prichystáme.:]


 

DECEMBER – ČARO VIANOC

 

BÁSNE

 

Písmeno „F“

(www.zborovna.sk)

 

Zafarbil si Fero fúzy,

farbami od tety Zuzy.

Nafarbil si Fero pruhy,

fúzy ma vo farbách dúhy

 

Písmeno „G“

(www.zborovna.sk)

 

Gróf Gustáv a grófka Helga,

gaštany na gauči jedia.

aj v Grécku si grófi milí,

galériu postavili.

 

Písmeno „H“

(www.zborovna.sk)

 

Hudú hudci na husle,

jeden dobre, druhý zle!

Hana s Hanou háda,

čo to za paráda.

 

 

Číslo „4“

(www.zborovna.sk)

 

Hoci má len jednu nôžku,

pevne na nej stojí v rožku.

Píšem štvorky v jednom rade,

záleží im na paráde.

Šepkajú mi prosby clivé,

nechcú mať vraj nôžky krivé.

 

Vianoce

 (http://vianoce.sk/20092-sk/vianoce-iii.php)

 

 

Vianoce sú, keď sme spolu,

keď rodina sadá k stolu.

Mamka, ocko, detičky,

dedkovia a babičky.

 

Vianoce sú od Ježiška,

dal nám lásku do balíčka.

Bolo jej dosť, dostal každý,

rozdelil ju raz a navždy.

 

Medzi ľudí, kvietočky,

zvieratká aj včeličky.

Kúsok lásky zo srdiečka,

ukry aj ty do balíčka.

 

 

PIESNE

 

Uprostred tichej a tmavej noci

(Kollárovci)

 

1.     Uprostred tichej a tmavej noci,


vstaňte pastieri, Boh sa nám rodí.


[:Všetci rýchlo povstávajte


do Betléma ponáhľajte privítať Pána.:]
 


2. Prišli a našli Dieťatko v sene,


Panna prečistá túli ho k sebe.


[:Ako Bohu česť mu vzdali 


a vitaj nám zavolali k veľkej radosti.:]3. Ach, vitaj Kráľu predpovedaný,


tisíce rokov očakávany.


[:Ľudia, králi i proroci čakali


a Ty dnes v noci nám sa narodil.:]

 

Najkrajšie Vianoce

(Kollárovci)

 

1.     Nechajme starosti trápenia hádky,
poďme sa spoločne prejsť do rozprávky.

Verím, že k lepšiemu svet sa zmení,
buďme trochu deti aj dospelí.

Ak láska topí ľad čo mráz vyčarí,
vločka roztaje na detskej tvári.

Sniežik nám padá tichúčko na strechu,
prežime Vianočné sviatky bez hriechu.

REF.: Vianočné sviatky, Vianočný čas,
všetci sa náhlime zastavme čas.
Vianočné sviatky, Vianočný čas,
najkrajšie Vianoce sú predsa iba v nás.

2. Prajem si nech všetci žijeme v mieri,
nech láska nie je fráza na papieri.

Dnes večer stromček už nezhasína,
spoločne vítajme Božieho syna.

Keď radosť a šťastie u nás prebýva,
dá človek človeku čo v sebe skrýva.

Nechajme zaznieť ten anjelský hlas,
zvon polnočný vedie Vianočný čas

REF.: Vianočné sviatky, Vianočný čas,
všetci sa náhlime zastavme čas.
Vianočné sviatky, Vianočný čas,
najkrajšie Vianoce sú predsa iba v nás.

3. Vianočné zvony tichúčko zazneli,
o rok sme starší deti aj dospelí.

Vianočné svetlo nech stále nám hreje,
vlieva nám do žil potrebné nádeje.

Koľko šťastia a radosti rozdáme,
toľko sa sami od iných dočkáme.

Podstatne nie sú však drahé dary,
nech radosť a láska zo srdca žiari.

3x REF.: Vianočné sviatky, Vianočný čas,
všetci sa náhlime zastavme čas.
Vianočné sviatky, Vianočný čas,
najkrajšie Vianoce sú predsa iba v nás.

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Sneženie

(metodický zásobník)

Letia z výšky z nebíčka,

(mávanie rukami)

vločky ako hviezdička.

(ruky skrížia na prsiach a idú 2 kroky dopredu)

Každá jedna žiari, svieti,

(chytia sa za ruky a krútia sa)

radujú sa všetky deti.

(zastanú a krútia sa na opačnú stranu)

Letia, letia,

(rukami znázorňujú let)

hopi, hopi,

(poskoky na ľavej nohe)

už sú ich tu

(poskoky na pravej nohe)

celé kopy.

(rukami znázorňujú kopy)

Padá sniežik biely zhora,

(rukami napodobňujú padanie vločiek)

už je biela cesta, hora.

(mávajú rukami do strán)

Už je biely celý svet,

(rukami urobia oblúk)

vločky milé, šťastný let!

( rukami mávajú na pozdrav)

 

HUDOBNO - POHYBOVÉ HRY

 

Na zajkov a snehuliaka

(Piesne, hry a riekanky deti predškolského veku)

 

1.     Hopi, hopi, hop,

             vpravo, vľavo v bok!

                Poskakuj si aj ty s nami,

                snehuliačik zimomravý.

       Hopi, hopi, hop,     

            vpravo, vľavo v bok!

 

2.     Hopi, hopi, hop,

                vpravo, vľavo v bok!

                    Vystrč ruky, zdvihni hlavu,

                   vyskoč s nami po povalu.

                                                             Hopi, hopi, hop,     

                vpravo, vľavo v bok!

 

3.     Ťapi, ťapi, ťap,

                   poď nás pochytať!

                        Nohou dupni, dlaňou ťapni,

                    na kolená rýchlo kľakni.

            Ťapi, ťapi, ťap,

            poď nás pochytať!

OPIS HRY:  Deti utvoria kruh a otočia sa tvárou do stredu, kde stojí „snehuliak“. V prvej slohe na slová „hopi, hopi, hop, vpravo, vľavo, v bok“ deti bežia za sebou po obvode kruhu. Na každú dobu v takte urobia dva kroky. Na slová „poskakuj si aj ty s nami, snehuliačik zimomravý“  zastanú, otočia sa tvárou do kruhu a poskakujú z nohy na nohu. Na každý takt urobia dva poskoky. Snehuliak v strede kruhu poskakuje tiež. Na ďalšie „hopi, hopi, hop, vpravo, vľavo, v bok“ sa každé dieťa otočí na svojom mieste.

V druhej slohe deti bežia za sebou po obvode kruhu ako v prvej. Na slová „vystrč ruky, zdvihni hlavu, vyskoč s nami po povalu“ deti zastanú, otočia sa tvárou do kruhu, vystrčia ruky a poskočia. Snehuliak poskočí tiež.

V tretej slohe na slová „ťapi, ťapi, ťap, poď nás pochytať“ deti stoja na mieste a vytlieskavajú rytmus piesne. Na slová „nohou dupni ...“ deti zastanú otočené tvárou do kruhu, dupnú nohou, kľaknú si a vytlieskavajú rytmus piesne. Na slová „poď nás pochytať“ vyskočia a rozutekajú sa. Snehuliak ich naháňa a koho chytí, ten je v nasledujúcej hre snehuliakom.


 

NOVEMBER – TAJOMSTVÁ ŽIVOTA

 

BÁSNE

 

Kruh

(http://www.trieda.estranky.cz/clanky/basnicky/matematika---geometricke-tvary.html)

 

Kotúľam sa sem a tam,

okrúhle ja telo mám.

Moje očká krásne svietia,

nakresliť má vie i dieťa.

 

Štvorec

(http://www.trieda.estranky.cz/clanky/basnicky/matematika---geometricke-tvary.html)

 

Rovnaké mám všetky strany,

poobzeraj si ich s nami.

Keď rovnakú dĺžku majú,

tak sa nikdy nehádajú.

 

Písmeno „C“

(www.zborovna.sk)

 

Cmúľa Cyril cukríčky,

veď je celkom maličký.

Cmúľa, cmúľa celý deň,

od Cyrila cukrík chcem.

 

Písmeno „D“

(www.zborovna.sk)

 

Odrazu sa spustil dážď,

zabudla si Danka plášť.

Padá drobný dáždik, padá,

darmo Danka dáždnik hľadá.

 

Písmeno „E“

(www.zborovna.sk)

 

Ema nevie, kde je egreš,

ešte za ňou Edo nebež!

Ema, Ela, Elena,

ešte nie je zelená.

 

Číslo „3“

(www.zborovna.sk)

 

Na oblohu hľadím zrána,

k nebu vzlietla čierna vrana.

Z výšky sa mi malá zdala,

trojka sa z nej razom stala.

Píšem trojky celkom sám,

v zošite už kŕdeľ mám.

 

Vitaj svätý Mikuláš

 (metodický zásobník)

 

Vitaj, vitaj dobrý, svätý Mikuláš,

mnohým deťom dary dáš,

drobné rôzne sladkosti,

spravíš veľa radosti.

 

Keď si chodil po svete,

dal´s peniaze, chleba

a vždy si sa objavil,

kde ťa bolo treba.

 

Štedrý, svätý Mikuláš

s radosťou sme ťa čakali,

v duchu tvojej štedrosti

v čnostiach k Bohu kráčali.

 

Ďakujeme Mikuláš

(metodický zásobník)

 

Ďakujeme, Mikuláš,

za tie krásne chvíle,

za darčeky od teba,

za úsmevy milé.

Stretneme sa o rok zas,

príď Mikuláš, opäť medzi nás.

 

 

PIESNE

 

Čistím, čistím čižmičky

(Kandráčovci)

 

1.Čistím, čistím čižmičky,

veď som chlapec maličký.

/: Čistím, čistím čižmičky,

veď som chlapec maličký. :/

 

2. Do okna ich čisté dám,

urobím to celkom sám.

/: Do okna ich čisté dám,

urobím to celkom sám. :/

 

3. My sme malé Aničky,

čistíme tiež čižmičky.

/: My sme malé Aničky,

Čistíme tiež čižmičky. :/

 

4. Do okna ich dávame,

Mikuláša čakáme.

/: Do okna ich dávame,

Mikuláša čakáme. :/

 

Mikuláš

(metodický zásobník)

 

1.Vonku sniežik poletuje,

krásne sviatky oznamuje.

/: Prišiel k nám Mikuláš,

neobišiel ani nás. :/

 

2.Poď Mikuláš, poď k nám bližšie,

kamže by si teraz išiel.

/: Všetci ti spievame,

na odmenu čakáme. :/

 

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Ika tika gymnastika

(metodický zásobník)

 

Ika tika gymnastika, zhlboka sa dobre dýcha!

(V stoji spojnom upažiť skrčmo, vzpažiť, nádych predklon, výdych)

Raz – dva, raz – dva, na ornici brázda.

(pochod na mieste, zdôrazniť prácu paží a držanie tela)

Po nej drobčí jarabica a na konci otočí sa!

(Poskoky znožmo vpred a na konci obrat o 360°)

Vysoko je slnko, hlboko je zrnko.

(stoj spojný, vzpažiť von, pohľad na ruky - drep)

Cez rieku je most, cvičili sme dosť.

(vzpor drepmo – výskok do stoja)

 

Vstávanie

(metodický zásobník)

 

Len čo vstanem z postele, už aj cvičím vesele.

(zo vzporu drepmo výskok, vzpažiť – poskoky znožmo na mieste).

Ruky hore, ruky dole, od seba a zase spolu.

(stoj spojný – vzpažiť, pripažiť, upažiť, pripažiť).

Čupnem, vstanem, vyskočím a veselo sa zatočím.

(drep, vztyk, výskok – drobnými krôčikmi obrat).

 

 

HUDOBNO - POHYBOVÉ A POHYBOVÉ HRY

 

Daj pravú ruku vpred

(Spievankovo)

 

1. Daj pravú ruku vpred, daj pravú ruku vzad,

             daj pravú ruku vpred a poriadne ňou tras

               a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!

 

2. Daj ľavú ruku vpred, daj ľavú ruku vzad,

             daj ľavú ruku vpred a poriadne ňou tras,

               a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!

 

3. Daj pravú nohu vpred, daj pravú nohu vzad,

             daj pravú nohu vpred a poriadne ňou tras,

              a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!

 

4. Daj ľavú nohu vpred, daj ľavú nohu vzad,

             daj ľavú nohu vpred a poriadne ňou tras,

               a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!

 

5. Daj celé telo vpred, daj celé telo vzad,

             daj celé telo vpred a poriadne ním tras,

              a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!


 

OKTÓBER – DARY JESENNEJ PRÍRODY

 

BÁSNE

 

Ovocie

(http://www.alinka.sk/c/basnicky-o-ovoci-2535.html)

 

Ovocie je dobrá vec,

vie to každý vzdelanec.

Lepšia ako čokoládka,

od mamky je hruška sladká.

 

Od otecka jabĺčko,

s chuťou schrumnem ľahučko.

Od babičky strapec hrozna,

každý z nás to dobre pozná.

 

Od dedka zjem broskyňu,

v každú dennú hodinu.

Zdravý budem plný sily,

skúste to tiež moji milí!

 

Písmeno „B“

(metodický zásobník)

 

Bľačí baran pri buku

v zababranom klobúku.

Zabudol si na bále

batoh, bradu, sandále.

 

 

Číslo „2“

(www.zborovna.sk)

 

Píšem dvojku, žiadna veda,

pomýliť sa pri tom nedá.

Krk má ako labuť biela,

k zemi by ho ohnúť chcela.

Na linajke dvojka pláva,

skoro ako labuť pravá.

 

 

Babičke

 (Mária Haštová)

 

 

Každý deň, babička zlatá,

znova a vždy znova,

žiada sa mi povedať ti

tie najkrajšie slová.

Vyjadriť, čo v srdci chovám,

ako rada ťa mám.

Daj mi líčko - miesto slov ťa vrúcne pobozkám.

 

 

Dedkovi

(https://www.zones.sk)

 

Dedko, to je kutil veľký,
stále niečo vymýšľa.

Neposedí ani chvíľku,
stále drží v ruke pílku.

Rúbe drevo, píli strom,
až sa trasie celý dom.

Veselo je s dedkom našim,
vždy sa naňho veľmi teším

 

 

Babičke a deduškovi

(https://www.zones.sk)

 

Dedko je môj kamarát,

vie sa so mnou hrať aj smiať.

Babička tá nás má rada,

varí, pečie a o nás stará sa.

My ju za to radi máme,

božteky jej za to dáme.

Oboch si ich vážime,

lebo ich veľmi ľúbime.

 

 

PIESNE

 

Babičke a deduškovi z lásky

(Martina Ďurinová)

 

1.     Ľúbim ja svoju, svoju babičku,

uvila som jej malú kytičku.

/. Kytičku z lásky chcem jej dať

a na líčka ju pobozkať:/.

 

2.     Ľúbim aj svojho, svojho deduška,

aj tomu patrí božtek na líčka.

/: Chytím ho jemne za rúčku

a zaspievam mu pesničku:/.

 

3.     Vy ste tí moji starí rodičia,

vy ste tí, ktorí nikdy nekričia.

/: Pritúlia, jemne poláskajú,

do uška tíško zašepkajú:/.

 

 

Na Orave dobre

(slovenská ľudová)

 

1.     /:Na Orave dobre, na Orave zdravo,:/

/:ale na Orave, ale na Orave,

hej, švárnych chlapcov málo:/.

 

2.     /: Švárnych chlapcov málo aj ľúbiť sa bránia,:/

/:a ja naučená a ja naučená,

hej, do samého rána:/.

 

3.     /:Do samého rána pod okienkom stávať,:/

/:na pravé poludnie, na pravé poludnie,

hej, s chlapcom sa bozkávať:/.

 

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Lezie ježko

(metodický zásobník)

 

1.     Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.

(lezenie vzpore drepmo)

Deti v lese behajú, ježka všade hľadajú.

(výskok, beh po priestore)

 

2.     Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.

(lezenie vzpore drepmo)

Ježko pichá do všetkých strán, ja sa pichnúť nenechám.

(lezenie vzpore drepmo, pichanie pažami do všetkých strán)

 

3.     Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.

(lezenie vzpore drepmo)

Do lístia sa zahrabal, skrútil sa a potom spal.

(ľah na zemi)

 

 

HUDOBNO - POHYBOVÉ A POHYBOVÉ HRY

 

Otec Abrahám

(http://www.pekarikova.szm.com/data/otec_abraham.html)

 

Otec Abrahám

sedem synov mal

sedem synov mal

otec Abrahám

nič nerobili

iba sedeli

a dívali sa sem a tam

 

........ľavá ruka.........

........pravá ruka........

........pravá noha......

........ľavá noha........

.......hlava.........

........telo.........

 

 

Na kozu a záhradníka

(http://www.eduportal.sk/predprimarne-vzdelavanie/pohybove-hry/nahanacka/na-kozu-a-zahradnika)

 

 

Spev: „Kozička je v záhrade, na zelenej priesade. Ej koza, koza daj pozor, gazda stojí za rohom.“

OPIS HRY: Deti sa chytia za ruky a utvoria kruh  " záhradu ". Jedno dieťa je v kruhu a predstavuje " kozu ". Druhé dieťa, ktoré stojí mimo kruhu je " záhradník ".

Záhradník sa pýta: Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade?

Koza odpovedá: Papám kapustu.

Záhradník:  Ty si ju sadila?

Koza: Teraz ju sadím.  (znázorňuje sadenie)

Záhradník: Ty si ju polievala ?

Koza: Teraz ju polievam. (znázorňuje polievanie)

Záhradník: Keď ja dnu, tak ty von!

 

Koza vybehne z kruhu a záhradník ju chytá. Keď ju chytí, naháňačka sa končí a určí sa nová dvojica.


 

 

SEPTEMBER – UŽ SME V ŠKÔLKE

 

BÁSNE

 

Sedí Turek

(metodický zásobník)

 

Sedí Turek ako ja to je, ale náhoda.

Skrížiť nohy, zrovnať chrbát,

to by bol aj ocko rád,

 mať stále taký rovný chrbát.

 

Kľúčik

(http://www.cmsbilikova.sk/basnicky-pesnicky)

 

Velikánsky kľúčik mám,

ústočka ním zamykám.

Urobím si okienko,

do okienka kuk a už ani muk!

 

 

Básnička na rozcvičenie prstov

(https://www.rodinka.sk/predskolak/prvacik/8-riekaniek-na-rozcvicenie-prstov-pred-pisanim-a-kreslenim/)

 

Palec cvičí hop, hop, hop (kmitanie palcom)

a malíček skok, skok, skok. (kmitanie malíčkom)

Ukazovák sem i tam, (ukazovákom doprava a doľava)

všetky prsty cvičiť mám. (kmitanie všetkými prstíkmi)

 

Jeden, dva, tri, štyri, päť

(https://www.rodinka.sk/predskolak/prvacik/8-riekaniek-na-rozcvicenie-prstov-pred-pisanim-a-kreslenim/)

 

1, 2, 3, 4, 5 (prsty oboch rúk ukazujú počet)

rozcvičíme prsty hneď. (kmitanie prstov)

Zatočíme, zamávame (krúženie v zápästí, zamávanie)

a písmenka do zošita ukladáme. (otrasenie rúk)

 

Písmeno „A“

(http://basnicky.hrkalka.sk/?basnicka=1001)

 

Auto ide do lesa,

krútia sa mu kolesá.

Hrká, vrčí z toho stroja

a zvieratká sa ho boja.

 

Číslo „1“

(https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=82388)

 

Jedna čiarka, potom druhá,

prvá kratšia, druhá dlhá.

Spojím celkom podobrotky,

dve čiaročky do jednotky.

Som jednotka je to tak,

najlepšia zo všetkých tak, tak, tak.

 

Semafor

(http://basnicky.hrkalka.sk/?basnicka=1001)

 

Dievčatko i chlapček malý,

daj pozor pri prechádzaní.

Semafor ťa upozorní,

kedy cesta sa uvoľní.

Keď zazrieš svetlo zelené,

prejdi, je ti dovolené.

Pri svetle žltom pozor daj,

pri červenom neprechádzaj!

 

PIESNE

 

Po nábreží koník beží

(slovenská ľudová – Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku)

 

1.     Po nábreží koník beží, koník vraný,

skadiaľ, že si šuhajíček maľovaný?

/: Skadiaľ som, stadiaľ som,

slovenského rodu som, duša moja.:/

 

2.     A pod lipkou a nad lipkou iskieročka,

skadeže si, moja milá frajerôčka?

/: Skadiaľ som, stadiaľ som,

slovenského rodu som, duša moja.:/

 

3.     Z tej jedličky dve hrdličky na tú lúčku,

ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku!

/: Rúčku ti podávam,

tebe verná zostávam, duša moja.:/

 

 

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Dobré ráno

(metodický zásobník)

 

Ideme si po chodníčku,  (kráčanie na mieste)

kráčame do školičky,  (kráčanie na mieste)

nikoho sa nebojíme, (ukazujeme prstom)

veď sme dobre detičky. (ruky vbok, otáčame sa v P-Ľ)

Chytíme sa za ručičky, (chytíme sa za ruky)

s mamkou sa rozlúčime, (zamávame)

a keď prídeme do škôlky (kráčanie na mieste)

pekne sa pozdravíme (vystrieme chrbát)

DOBRÉ RÁNO.

 

Zatlieskam, zadupkám

 (metodický zásobník)

 

Zatlieskam a zadupkám, (3x zatlieskame, 3x zadupkáme)

vyskočím a pozerám. (výskok, pozerám)

Vpredu jednu nôžku držím, (stoj na jednej nohe)

veď aj druhou to vydržím. (stoj na druhej nohe)

Natiahnem sa do povaly, (stoj na špičkách, vzpažiť ruky)

precvičím si svoje svaly. (ruky upažiť skrčmo 2x, ruky upažiť 2x)

Čupnem, vstanem, vyskočím (drep, stoj, výskok)

a veselo sa zatočím. (otočka)

 

 

HUDOBNO - POHYBOVÉ A POHYBOVÉ HRY

 

My sme sestry veselé

(slovenská ľudová – Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku)

 

1.     My sme sestry veselé, veselé, veselé.

My sa rady bavíme, bavíme.

 

2.     Ukáž sestra veselá, veselá, veselá,

čím by si nás bavila, bavila.

 

3.     Robte toto ako ja, ako ja, ako ja,

bude z toho zábava, zábava.

 

4.     Robíme to ako ty, ako ty, ako ty,

máme z toho trampoty, trampoty.

 

5.     Vyber si z nás koho chceš, koho chceš, koho chceš,

koho najviac miluješ, miluješ.

 

6.     Vyberiem si koho chcem, koho chcem, koho chcem,

poď ty, Evka, poď ty sem, poď ty sem.

 

 

OPIS HRY: Deti sa postavia do kruhu , bokom dovnútra. Uprostred kruhu stojí jedno dieťa.

1.     sloha – deti chodia po obvode kruhu, spievajú a na každú dobu tlieskajú.

2.     sloha – deti spievajú a tlieskajú ako v prvej slohe, ale chodia opačným smerom. Na konci všetky zastanú a obrátia sa tvárou do stredu

3.     sloha – spieva iba dieťa v strede. Pri speve robí pohyby (napr. poskoky na ľavej alebo na pravej nohe, tlieska, predpažuje, ...)

4.     sloha – spievajú všetky deti a robia to, čo im predviedlo dieťa v strede.

5.     sloha – choreograficky sa zhoduje s prvou.

6.     sloha – spieva len dieťa v strede. Ostatné deti stoja otočené tvárou do stredu. Sólista si vyberie náhradníka a zaradí sa medzi ostatné deti.

 

 

Kráľu, kráľu daj vojačka

(http://www.amavet.sk/download/debrujari/hravy_amavetacik/kontaktne_a_klubove_hry.pdf)

 

OPIS HRY: Hráčov rozdelíme do dvoch družstiev a určíme kapitánov. Družstvá postavíme oproti sebe do 5 m vzdialenosti. Hráči stoja v rade a pevne sa držia za ruky. Začínajúce družstvo zvolá: „Kráľu, kráľu daj vojačka“. Druhé družstvo odpovie: „akého“? Prvé družstvo si vyberie niekoho z radov súpera a zvolá: napr. „Peťka“. Peťko sa rozbehne a snaží sa preraziť cez ruky súperov. Ak sa mu to podarí, vyberie si jedného hráča z dvojice, cez ktorú prešiel a zoberie ho do svojho tímu. Ak sa mu to nepodarí ostáva v súperovom družstve a hra pokračuje.

Víťazom je družstvo, ktoré bude mať na konci najviac hráčov.

 

TOPlist