C - Slniečková trieda

SEPTEMBER – UŽ SME V ŠKÔLKE

 

BÁSNE

 

A

(www.zborovna.sk)

 

Tlačí Adama autíčko,

rozbité je máličko.

Adam volá, rata, rata,

odpadli už autu vráta.

 

B

(www.zborovna.sk)

 

Bacuľatá Barbora

berie bábu do dvora.

Zbadala tam babku Božku,

s bábikou sa hrala trošku.

 

1

(www.zborovna.sk)

 

Jedno slnko, jedna dúha,

nebude na nebi druhá.

Jedna mamka, jeden nos,

jedno srdce pre radosť.

 

Palec cvičí

(metodický zásobník)

 

Palec cvičí hop, hop, hop

(kmitanie palcom)

a malíček skok, skok, skok.

(kmitanie malíčkom)

Ukazovák sem i tam,

(ukazovákom doľava a doprava)

všetky prsty cvičiť mám.

(kmitanie všetkými prstíkmi)

 

1, 2, 3, 4, 5

(metodický zásobník)

 

1, 2, 3, 4, 5

(prsty oboch rúk ukazujú počet)

rozcvičíme prsty hneď.

(kmitanie prstov)

Zatočíme, zamávame

(krúženie v zápästí, zamávanie)

a písmenka ukladáme.

(otrasenie rúk)

 

 

PIESNE

 

Po nábreží koník beží

(slovenská ľudová – Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku)

 

Po nábreží koník beží, koník vraný,

z kadiaľ, že si, šuhajíček maľovaný?

Z kadiaľ som, z tadiaľ som,

slovenského rodu som, duša moja.

 

A pod lipkou a nad lipkou iskierôčka,

z kadiaľ, že si moja milá frajerôčka.

Z kadiaľ som, z tadiaľ som,

slovenského rodu som, duša moja.

 

Z tej jedličky, dve hrdličky na tu lúčku.

Ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku!

Rúčku ti podávam,

tebe verná ostávam, duša moja.

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Ideme si po chodníčku

(Metodický zásobník)

 

Ideme si po chodníčku,

kráčame do školičky.

(kráčanie)

Nikoho sa nebojíme,

(ukazujeme prstom)

veď sme dobré detičky.

(ruky vbok, otáčanie sa vpravo, vľavo)

Chytíme sa za ručičky,

(chytíme sa za ruky)

s mamkou sa rozlúčime

(zamávame)

a keď prídeme do škôlky,

(kráčanie na mieste)

pekne sa pozdravíme.

(vystretý chrbát)

 

 

Pozdrav slnku

(Metodický zásobník)

 

Pozdravíme slniečko,

(krúžime rukami)

usmejeme sa máličko.

(usmejeme sa)

Si tam niekde na obzore?

Ukrývaš sa v zlatom zore.

(vyťahujeme sa na špičky)

Keď povyskočíš zo svojej skrýše,

(skáčeme 8x)

ručičkami na zem píšeš.

(stoj rozkročný, píšeme rukami po zemi)

Kto vie držať rovno hlavu,

(pokľak na jednu nohu, vystriedame)

urobiť most na podlahu.

(mostík, sed na prsty)

S mačičkou sa pekne hrať,

(mačací chrbát vyhrbiť a prehýbať)

hada nechať chvíľku tak,

na chvostík mu nešliapať.

(kolíska)

Preliezť všetky štrbiny,

(prehnúť sa v chrbte, vystreté ruky a nohy)

počúvať jak hodiny.

(stoj rozkročný, úklony vpravo a vľavo)

Privoňať ku kvietkom z lúk,

(stoj spojný a predklon ku kolenám, kolená sú vystreté)

nadychovať ku kvietkom z lúk,

(panáčik – nádych a výdych)

tomu povie slnko kuk.

(stoj spojný, otáčanie hlavy vpravo a vľavo)

 

 

Ika - tika gymnastika

(https://babetko.rodinka.sk/vychovavame/tvorivo-s-detmi/pohybove-hry-pre-najmensich-5-cast/)

 

Ika-tika gymnastika,

z hlboká sa dobre dýcha

(v stoji spojnom upažiť skrčmo, vzpažiť, nádych, predklon, výdych)

Raz - dva, raz - dva

na ornici brázda,

(pochod na mieste, zdôrazniť prácu paží a držanie tela)

po nej drobčí jarabica

a na konci otočí sa.

(poskoky znožmo vpred, na konci poskokmi obrat o 360°)

Vysoko je slnko,

hlboko je zrnko,

(stoj spojný, vzpažiť von, pohľad na ruky, drep)

cez rieku je most,

cvičili sme dosť.

(vzpor drepmo, výskok do stoja)

 

Vstávanie

(metodický zásobník)

 

Len čo vstanem z postele,

už aj cvičím veselé.

(zo vzporu drepmo výskok, vzpažiť – poskoky znožmo na mieste)

Ruky hore, ruky dolu,

od seba a zase spolu.

(stoj spojný – vzpažiť, pripražiť, vzpažiť, pripažiť)

Čupnem, vstanem, vyskočím,

veselo sa zatočím.

(drep, vztyk, výskok, drobnými krokmi obrat)

 

 

POHYBOVÉ HRY

 

Húsky, húsky poďte domov

(http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=17161&k=6)

 

Opis: Deti vyčítajú spomedzi seba gazdinú a vĺčka. Ostatné sú húskami. Roztratia sa po paši a vlk sa schová za kríkom.

Gazdiná volá: Húsky moje, poďte domov!

Húsky: Nejdeme!

Gazdiná: Prečo?

Húsky: Pre vĺčka.

Gazdiná: Kdeže je?

Húsky: Za kríčkom.

Gazdiná: Čo tam robí?

Húsky: Umýva sa.

Gazdiná: Čím sa utiera?

Húsky: Zlatým ručníčkom.

Gazdiná: Kto ho pral?

Húsky: Práčka.

Gazdiná: Kto ho vyšíval?

Húsky: Vyšívačka.

Gazdiná: Húsky moje, poďte domov!

Húsky: Nejdeme.

Gazdiná: Dám vám chleba.

Húsky: Nechceme!

Gazdiná: Dám vám zrna.

Húsky: Ideme!

Húsky sa rozbehnú ku gazdinej, ale v tom vybehne spoza kríka vlk a chytá ich. Hra sa opakuje, kým vlk všetky húsky nevychytá. Posledná nechytená húska sa stane vlkom.

 

HUDOBNO – POHYBOVÉ HRY

 

O reťaz, o reťaz

(http://www.akonaskolu.sk/index.php?sekcia=hry_pre_predskolakov&strana=16)

 

Opis: Deti spievajú a postupne vytvárajú reťaz z rúk:

O reťaz, o reťaz
Pletieme my reťaz
A my reťaz nepletieme
Pletieme sa sami
Ako dáki páni
Málo nás, málo nás
Poď ty .... medzi nás!

Deti sa točia do kruhu a stále k sebe niekoho volajú. Ak sú už všetky v kruhu, začnú spievať opačne:

O reťaz, o reťaz
Pletieme my reťaz
A my reťaz nepletieme
Pletieme sa sami
Ako dáki páni
Veľa nás, veľa nás
Choď ty .... preč od nás!

Hra pokračuje až pokiaľ sa reťaz nerozpadne.


 

TOPlist