C - Slniečková trieda

 

SEPTEMBER – UŽ SME V ŠKÔLKE

 

BÁSNE

 

Sedí Turek

(metodický zásobník)

 

Sedí Turek ako ja to je, ale náhoda.

Skrížiť nohy, zrovnať chrbát,

to by bol aj ocko rád,

 mať stále taký rovný chrbát.

 

Kľúčik

(http://www.cmsbilikova.sk/basnicky-pesnicky)

 

Velikánsky kľúčik mám,

ústočka ním zamykám.

Urobím si okienko,

do okienka kuk a už ani muk!

 

 

Básnička na rozcvičenie prstov

(https://www.rodinka.sk/predskolak/prvacik/8-riekaniek-na-rozcvicenie-prstov-pred-pisanim-a-kreslenim/)

 

Palec cvičí hop, hop, hop (kmitanie palcom)

a malíček skok, skok, skok. (kmitanie malíčkom)

Ukazovák sem i tam, (ukazovákom doprava a doľava)

všetky prsty cvičiť mám. (kmitanie všetkými prstíkmi)

 

Jeden, dva, tri, štyri, päť

(https://www.rodinka.sk/predskolak/prvacik/8-riekaniek-na-rozcvicenie-prstov-pred-pisanim-a-kreslenim/)

 

1, 2, 3, 4, 5 (prsty oboch rúk ukazujú počet)

rozcvičíme prsty hneď. (kmitanie prstov)

Zatočíme, zamávame (krúženie v zápästí, zamávanie)

a písmenka do zošita ukladáme. (otrasenie rúk)

 

Písmeno „A“

(http://basnicky.hrkalka.sk/?basnicka=1001)

 

Auto ide do lesa,

krútia sa mu kolesá.

Hrká, vrčí z toho stroja

a zvieratká sa ho boja.

 

Číslo „1“

(https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=82388)

 

Jedna čiarka, potom druhá,

prvá kratšia, druhá dlhá.

Spojím celkom podobrotky,

dve čiaročky do jednotky.

Som jednotka je to tak,

najlepšia zo všetkých tak, tak, tak.

 

Semafor

(http://basnicky.hrkalka.sk/?basnicka=1001)

 

Dievčatko i chlapček malý,

daj pozor pri prechádzaní.

Semafor ťa upozorní,

kedy cesta sa uvoľní.

Keď zazrieš svetlo zelené,

prejdi, je ti dovolené.

Pri svetle žltom pozor daj,

pri červenom neprechádzaj!

 

PIESNE

 

Po nábreží koník beží

(slovenská ľudová – Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku)

 

1.     Po nábreží koník beží, koník vraný,

skadiaľ, že si šuhajíček maľovaný?

/: Skadiaľ som, stadiaľ som,

slovenského rodu som, duša moja.:/

 

2.     A pod lipkou a nad lipkou iskieročka,

skadeže si, moja milá frajerôčka?

/: Skadiaľ som, stadiaľ som,

slovenského rodu som, duša moja.:/

 

3.     Z tej jedličky dve hrdličky na tú lúčku,

ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku!

/: Rúčku ti podávam,

tebe verná zostávam, duša moja.:/

 

 

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Dobré ráno

(metodický zásobník)

 

Ideme si po chodníčku,  (kráčanie na mieste)

kráčame do školičky,  (kráčanie na mieste)

nikoho sa nebojíme, (ukazujeme prstom)

veď sme dobre detičky. (ruky vbok, otáčame sa v P-Ľ)

Chytíme sa za ručičky, (chytíme sa za ruky)

s mamkou sa rozlúčime, (zamávame)

a keď prídeme do škôlky (kráčanie na mieste)

pekne sa pozdravíme (vystrieme chrbát)

DOBRÉ RÁNO.

 

Zatlieskam, zadupkám

 (metodický zásobník)

 

Zatlieskam a zadupkám, (3x zatlieskame, 3x zadupkáme)

vyskočím a pozerám. (výskok, pozerám)

Vpredu jednu nôžku držím, (stoj na jednej nohe)

veď aj druhou to vydržím. (stoj na druhej nohe)

Natiahnem sa do povaly, (stoj na špičkách, vzpažiť ruky)

precvičím si svoje svaly. (ruky upažiť skrčmo 2x, ruky upažiť 2x)

Čupnem, vstanem, vyskočím (drep, stoj, výskok)

a veselo sa zatočím. (otočka)

 

 

HUDOBNO - POHYBOVÉ A POHYBOVÉ HRY

 

My sme sestry veselé

(slovenská ľudová – Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku)

 

1.     My sme sestry veselé, veselé, veselé.

My sa rady bavíme, bavíme.

 

2.     Ukáž sestra veselá, veselá, veselá,

čím by si nás bavila, bavila.

 

3.     Robte toto ako ja, ako ja, ako ja,

bude z toho zábava, zábava.

 

4.     Robíme to ako ty, ako ty, ako ty,

máme z toho trampoty, trampoty.

 

5.     Vyber si z nás koho chceš, koho chceš, koho chceš,

koho najviac miluješ, miluješ.

 

6.     Vyberiem si koho chcem, koho chcem, koho chcem,

poď ty, Evka, poď ty sem, poď ty sem.

 

 

OPIS HRY: Deti sa postavia do kruhu , bokom dovnútra. Uprostred kruhu stojí jedno dieťa.

1.     sloha – deti chodia po obvode kruhu, spievajú a na každú dobu tlieskajú.

2.     sloha – deti spievajú a tlieskajú ako v prvej slohe, ale chodia opačným smerom. Na konci všetky zastanú a obrátia sa tvárou do stredu

3.     sloha – spieva iba dieťa v strede. Pri speve robí pohyby (napr. poskoky na ľavej alebo na pravej nohe, tlieska, predpažuje, ...)

4.     sloha – spievajú všetky deti a robia to, čo im predviedlo dieťa v strede.

5.     sloha – choreograficky sa zhoduje s prvou.

6.     sloha – spieva len dieťa v strede. Ostatné deti stoja otočené tvárou do stredu. Sólista si vyberie náhradníka a zaradí sa medzi ostatné deti.

 

 

Kráľu, kráľu daj vojačka

(http://www.amavet.sk/download/debrujari/hravy_amavetacik/kontaktne_a_klubove_hry.pdf)

 

OPIS HRY: Hráčov rozdelíme do dvoch družstiev a určíme kapitánov. Družstvá postavíme oproti sebe do 5 m vzdialenosti. Hráči stoja v rade a pevne sa držia za ruky. Začínajúce družstvo zvolá: „Kráľu, kráľu daj vojačka“. Druhé družstvo odpovie: „akého“? Prvé družstvo si vyberie niekoho z radov súpera a zvolá: napr. „Peťka“. Peťko sa rozbehne a snaží sa preraziť cez ruky súperov. Ak sa mu to podarí, vyberie si jedného hráča z dvojice, cez ktorú prešiel a zoberie ho do svojho tímu. Ak sa mu to nepodarí ostáva v súperovom družstve a hra pokračuje.

Víťazom je družstvo, ktoré bude mať na konci najviac hráčov.

 

TOPlist