Denný poriadok MŠ

 

 

DENNÝ  PORIADOK

Materská škola Mútne

 

  Rámcovo stanovený čas

06:30 – 8:00

 • schádzanie sa detí v hornej triede v 1. budove od 6:30
 • schádzanie sa detí v hornej triede v 2. budove od 6:30
 • hry a činnosti podľa výberu detí

Rámcovo stanovený čas

7:00 – 8:30

 • hry a činnosti podľa výberu detí – vo svojej triede
 • zdravotné cvičenie
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Pevne stanovený čas

08:30 – 9:00

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - desiata)

Rámcovo stanovený čas

09:00 – 11:30

 • dopoludňajšia vzdelávacia aktivita
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
 • pobyt vonku

Pevne stanovený čas

11:00 – 12:15

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - obed)

Rámcovo stanovený čas

12:00 – 14:00

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, oddych)
 • v predškolských triedach popoludňajšia vzdelávacia aktivita

Pevne stanovený čas

14:00 – 14:30

 • relaxačné cvičenia
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – olovrant)

Rámcovo stanovený čas

14:30 – 15:30

 

 • popoludňajšia vzdelávacia aktivita
 • odchod detí domov

Pevne stanovený čas

15.30 – 16:00

 • ukončenie prevádzky uzatvorenie priestorov v MŠ

 

TOPlist