E - Kvietočková trieda

 

SEPTEMBER – UŽ SME V ŠKÔLKE

 

PIESNE

 

Vedie, vedie cesta nová

(slovenská ľudová – Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku)

 

Vedie, vedie, cesta nová
do mestečka Poriadkova.
Kto chce s nami cestovať,
musí čisté rúčky mať.
Kto chce s nami cestovať,
musí čisté rúčky mať.

... všetko popapať
... čisté zúbky mať
... hračky upratať
... sa sám obliekať

 

Ide, ide vláčik, ide, ide vlak

(http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=17218&k=1)

 

R: Ide, ide vláčik, ide, ide vlak.
A vy milé deti, poďte nasadať.

1. Pôjdeme my do Popradu,
kúpime si čokoládu.

2. Pôjdeme my do Žiliny,
tešíme sa na maliny.

3. Pôjdeme my do Nitry,
budeme tam raz - dva -tri.

 

Každé ráno chodíme si do malého domčeka

(http://www.veternaporuba.sk/skolka/uvod.htm)

 

Každé ráno chodíme si do malého domčeka, 
niekto býva blízučko a niekto ide z ďaleka.
Môže fúkať silný vietor, my sa stále tešíme,
každý deň sa v našej škôlke niečo nové učíme.
Kresliť, spievať, recitovať, potom rýchlo do postieľky, 
rozprávku nám prečítajú naše pani učiteľky.
Ak nám ľudia neveríte, spýtajte sa nášho Kuba,
tí, čo škôlku radi majú, zakričia si s nami hurá.

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Slniečko

 (metodický zásobník)

 

Keď slniečko ráno vstalo,
dobré ráno povedalo.
Nazrelo do okienka,
kde spí malá Marienka.

Vstávaj hore, už je dníček,
umy očká, tvár i krček.
Do šatočiek šup, šup, šup,
do školičky dup, dup, dup

 

Vstávanie

(metodický zásobník)

 

Len čo vstanem z postele,

už aj cvičím veselé.

(zo vzporu drepmo výskok, vzpažiť – poskoky znožmo na mieste)

Ruky hore, ruky dolu,

od seba a zase spolu.

(stoj spojný – vzpažiť, pripažiť, vzpažiť, pripažiť)

Čupnem, vstanem, vyskočím,

veselo sa zatočím.

(drep, vztyk, výskok, drobnými krokmi obrat)

 

 

Ika-tika gymnastika

(https://babetko.rodinka.sk/vychovavame/tvorivo-s-detmi/pohybove-hry-pre-najmensich-5-cast/)

 

Ika-tika gymnastika,

z hlboká sa dobre dýcha

(v stoji spojnom upažiť skrčmo, vzpažiť, nádych, predklon, výdych)

Raz - dva, raz - dva

na ornici brázda,

(pochod na mieste, zdôrazniť prácu paží a držanie tela)

po nej drobčí jarabica

a na konci otočí sa.

(poskoky znožmo vpred, na konci poskokmi obrat o 360°)

Vysoko je slnko,

hlboko je zrnko,

(stoj spojný, vzpažiť von, pohľad na ruky, drep)

cez rieku je most,

cvičili sme dosť.

(vzpor drepmo, výskok do stoja)

 

Ľavá nôžka pravá nôžka

(http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=17254&k=1)

 

Ľavá nôžka pravá nôžka
zatancujeme si troška.
Hlboko sa pokloníme
a veselo zatočíme.

 

POHYBOVÉ HRY

 

Kolo, kolo mlynské

(http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=17125&k=6)

 

Opis: Deti sa držia v kruhu za ruky. Spievajú si pieseň Kolo, kolo, mlynské. Na každý krok urobia prísuvný krok. Na slovo bác urobia drep, alebo sa prevalia. Pri spievaní druhého verša napodobňujú rukami pílenie a na záver sa zatočia ako v tanci.

Kolo, kolo, mlynské,

za štyri rýnske.
Kolo sa nám polámalo
a do vody popadalo, 
urobilo – bác. 

Vezmeme si hoblík – pílku
zahráme sa ešte chvíľku.
Až to kolo spravíme – 
tak sa zatočíme,
tak sa zatočíme
.

 

Oli, oli Janko

(http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=17156&k=6)

Opis: Obľúbená hra najmenších. Vyčítankou sa vyberie dieťa do kruhu. Ostatné deti sa držia za ruky. Stredné dieťa napodobňuje pohybmi dej piesne: 

Oli oli Janko, 
kľakni na kolienko, 
umývaj sa, utieraj sa, 
podopri si bôčky, 
chyť sa za vrkôčky, 
a vyber si koho chceš, 
koho najviac miluješ!


Vybrané dieťa si s ním vymení miesto a hra sa opakuje. Počas piesne deti do rytmu postupujú v kruhu.

 

O reťaz, o reťaz

(http://www.akonaskolu.sk/index.php?sekcia=hry_pre_predskolakov&strana=16)

 

Opis: Deti spievajú a postupne vytvárajú reťaz z rúk:

O reťaz, o reťaz
Pletieme my reťaz
A my reťaz nepletieme
Pletieme sa sami
Ako dáki páni
Málo nás, málo nás
Poď ty .... medzi nás!

Deti sa točia do kruhu a stále k sebe niekoho volajú. Ak sú už všetky v kruhu, začnú spievať opačne:

O reťaz, o reťaz
Pletieme my reťaz
A my reťaz nepletieme
Pletieme sa sami
Ako dáki páni
Veľa nás, veľa nás
Choď ty .... preč od nás!

Hra pokračuje až pokiaľ sa reťaz nerozpadne.

 


 

 

 

 

TOPlist