E - Kvietočková trieda

NOVEMBER - TAJOMSTVA ŽIVOTA

 

BÁSNE

 

Raz sa prsty hádali

(Metodický zásobník)

 

Raz sa prsty hádali,

akú prácu konali.

Palec ten je silný,(kmitanie palcom)

ukazovák pilný,(kmitanie ukazovákom)

prostredník je najdlhší, (kmitanie prostredníkom)

prsteník je najkrajší, (kmitanie prsteníkom)

malíček je najmenší. (kmitanie malíčkom)

 

Päť farieb

(Metodický zásobník)

 

Papier je bielučký,

farebné sú farbičky.

Žltou kreslím slniečko,

červenou zas jabĺčko,

zelená je trávička,

modrá kvapka z nebíčka.

 

PIESNE

 

Daj pravú ruku vpred

(https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=278450)

 

Daj pravú ruku vpred, daj pravú ruku vzad,

daj pravú ruku vpred a poriadne ňou tras,

a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!

 

Daj ľavú ruku vpred, daj ľavú ruku vzad,

daj ľavú ruku vpred a poriadne ňou tras,

a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!

 

Daj pravú nohu vpred, daj pravú nohu vzad,

daj pravú nohu vpred a poriadne ňou tras,

a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!

 

Daj ľavú nohu vpred, daj ľavú nohu vzad,

daj ľavú nohu vpred a poriadne ňou tras,

a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!

 

Daj celé telo  vpred, daj celé telo  vzad,

daj celé telo vpred a poriadne ním tras,

a tancuj šugy bugy a zatoč sa a takto zakývaj!

 

HUDOBNO- POHYBOVÉ HRY

 

Hlava, ramená, kolená, palce

(Metodický zásobník)

 

Hlava, ramená, kolená, palce (na nohách).

Kolena, palce,

kolená, palce.

Hlava, ramená, kolená, palce,

oči, uši, ústa, nos.

 


Otec Abrahám

(Metodický zásobník)

 

Otec Abrahám, sedem synov mal,

sedem synov mal,

otec Abrahám.

Nič nerobili, len tak sedeli

a dívali sa sem a tam.

Pravá ruka (kývanie pravou rukou).

 

Otec Abrahám, sedem synov mal,

sedem synov mal,

otec Abrahám.

Nič nerobili, len tak sedeli

a dívali sa sem a tam.

Pravá ruka+ ľavá ruka (kývanie oboma rukami)

 

 

Otec Abrahám, sedem synov mal,

sedem synov mal,

otec Abrahám.

Nič nerobili, len tak sedeli

a dívali sa sem a tam.

Pravá ruka+ ľavá ruka+ pravá noha(kývanie oboma rukami+ pravá noha)

 

 

Otec Abrahám, sedem synov mal,

sedem synov mal,

otec Abrahám.

Nič nerobili, len tak sedeli

a dívali sa sem a tam.

Pravá ruka+ ľavá ruka+ pravá noha+ ľavá noha (kývanie oboma rukami+ kývanie oboma nohami)

 

Otec Abrahám, sedem synov mal,

sedem synov mal,

otec Abrahám.

Nič nerobili, len tak sedeli

a dívali sa sem a tam.

Pravá ruka+ ľavá ruka+ pravá noha+ ľavá noha+ hlava (kývanie oboma rukami+ kývanie oboma nohami+ kývanie hlavou)

 

Otec Abrahám, sedem synov mal,

sedem synov mal,

otec Abrahám.

Nič nerobili, len tak sedeli

a dívali sa sem a tam.

Pravá ruka+ ľavá ruka+ pravá noha+ ľavá noha+ hlava+ trup (kývanie celým telom)

 

 

POHYBOVÉ HRY

 

Molekuly

(https://www.hravaskolka.sk/pre-rodicov-ktori-sa-zaujimaju/10-napadov-na-skvele-pohybove-hry-vdaka-ktorym-sa-deti-rozhybu-raz-dva/)

 

Opis: Deti sa voľne pohybujú v priestore až do chvíle, kým učiteľka nevykríkne akékoľvek číslo. Následne vytvoria skupinku s rovnakým počtom členov ako učiteľkou vyslovené číslo. Nezaradené deti z hry vypadávajú a víťazom sa stáva dvojica, ktorá v závere tejto hry tvorí poslednú molekulu.

 

Na buchtičky

(https://www.hravaskolka.sk/pre-rodicov-ktori-sa-zaujimaju/10-napadov-na-skvele-pohybove-hry-vdaka-ktorym-sa-deti-rozhybu-raz-dva/)

 

Opis: Ak poviete buchtičky, deti poskočia, džús znamená chôdzu a polievka zase otáčanie okolo vlastnej osi. Keď si deti tieto pokyny osvoja, hra pokračuje tým , že deti kráčajú dookola kruhu a dieťa vo vnútri sa pohybuje v ich protismere. Počas chôdze si spievajú riekanku:,, Do kolečka dokola, chodíme si zvesela, hráme sa a bavíme, na jedlo sa tešíme.“ Do hry sa zapojíte tým, že vyslovíte niektoré dohodnuté slovíčko. Ak poviete buchtičky, deti musia vyskočiť do výšky. Postupne môžete kombinovať aj viacero slov naraz.

 

Kubo velí

(https://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/hry-na-rozvoj-pozornosti-sustredenia)

 

Opis: Jedno z detí je Kubo, ktorý velí ostaným deťom, čo majú robiť. Pokyn však musí začať formulkou:,, Kubo velí...“ a potom pridá činnosť, napr.,, Kubo velí, tlieskať.“  Deti pantomimicky napodobňujú danú činnosť. Ak Kubo nepovie:,, Kubo velí...“, ale použije len popis činnosti, napr.,, Skáč!“, deti ho nesmú poslúchnuť. Kto sa pomýli, vypadáva. Posledný z hráčov sa stáva Kubom.

 

Stratila sa guľôčka

(https://www.nasedeti.sk/vyziva-fitness/pohybova-hra/stratila-opicka-farbicku)

 

Opis: Naháňač rozpráva vetu: ,,Stratila sa guľôčka, ktorá bola farby zelenej.“ Úlohou detí je nájsť v miestnosti určenú farbu na predmetoch nachádzajúcich sa v okolí, tým sa zachránia. Kto nestihne, môže sa stať naháňačom. Obmena: Môžu si určiť istý materiál, napr. sklo, drevo, železo,...

 

Kto hľadá ten nájde

(Metodický zásobník)

Opis: Naháňač rozpráva vetu: ,,Kto hľadá ten nájde plast.“ Úlohou detí je nájsť v miestnosti určený materiál  nachádzajúcich sa v okolí, tým sa zachránia. Kto nestihne, môže sa stať naháňačom. Obmena: Môžu si určiť iný materiál, napr. sklo, drevo, železo,...


 

OKTÓBER –DARY JESENNEJ PRÍRODY

 

BÁSNE

 

Dedkovi a babke

(Metodický zásobník)

 

Naša babka a náš dedko,

milí sú nám nadovšetko.

Keď k nám prídu na návštevu,

veselo je u nás veru.

Babka vždy len usmieva sa,

s dedko zase dobre hrá sa.

Nech sa im len dobré darí,

nech nemajú čas byť starý.

 

Ovocie

(metodický zásobník)

 

Ovocie je dobrá vec, to vie každý vzdelanec.

Lepšia ako čokoládka, od mamky je hruška sladká.

Od otecka jabĺčko, s chuťou schrúmem ľahučko.

Od babičky strapec hrozna, každý z nás to dobré pozná.

Od dedka zjem broskyňu, v každú dennú hodinu.

Zdravý budem plný sily, skúste to tiež moji milí.

 

 

PIESNE

 

Červené jabĺčko

(metodický zásobník)

 

Červené jabĺčko v oblôčku mám.

Koho rada vidím, tomu ho dám.

A ja ťa Janíčko najradšej mám,

tebe to červené jabĺčko dám.

 

 

POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA

 

Ika- tika- gymnastika

(http://www.akonaskolu.sk/index.php?sekcia=riekanky&zaradenie=ms)

 

Ika- tika- gymnastika

zhlboka sa dobé dýcha.

Raz- dva, raz- dva

na ornici brázda.

Po nej drobčí jarabica,

a na konci otočí sa.

Vysoko je slnko,

hlboko je zrnko.

Cez rieku je most,

cvičili sme dosť.

 


Opadalo žlté lístie

(metodický zásobník)

 

Opadalo žlté lístie,

(stoj spojný, vzpažiť- znázorniť padanie lístov až do drepu)

ľahko si, že bude spať.

(ľah na chrbát)

Milý vetrík ponúkol sa,

že ho bude kolísať.

(výskok do stoja rozkročného, ruky vbok, úklony)

Najprv zľahka šuští,

potom zrazu inú spustí:

(pomalé úklony vystriedajú rýchle úklony)

„Poďte, deti, tancovať.“

(točenie sa vo dvojiciach)

 

 

POHYBOVÉ HRY

 

O reťaz, o reťaz

(https://pesnicky.orava.sk/noty?view=song&id=11822/)

 

O reťaz, o reťaz, pletieme my reťaz.

A my reťaz nepletieme, pletieme sa sami,

poďže aj ty s nami.

[:Malo nás, malo nás, poď, Anička, medzi nás.:]

O reťaz, o reťaz, pletieme my reťaz.

A my reťaz nepletieme, pletieme sa sami,

poďže aj ty s nami.

[:Mnoho nás, mnoho nás, choď, Anička, preč od nás.:]

 

 

Koza a záhradník

(metodický zásobník)

 

Kozička je v záhrade, na zelenej priesade.

Ej, koza, daj pozor, gazda stojí za rohom.

Záhradník: Ej, koza, koza, čo robíš v mojej záhrade?

Koza: Kapustičku chrumkám.

Z: Či si ju sadila?

K: Teraz ju sadím.

Z: Či si ju polievala?

K: Teraz ju polievam.

Z: Či si ju okopávala?

K: Teraz ju okopávam.

Z: Koza, koza, choď z mojej záhrady.

K: Nejdem.

Z: A keď ja pôjdem dnu?

K: Tak ja pôjdem von.

 

Cukor, káva, limonáda, čaj

(https://www.svetokolonas.sk/hry-a-hracicky-pre-vacsie-deticky-1-cast//)

 

Opis: Určí sa jeden hráč, ktorý bude stáť v cieli. Ostatní sa postavia na štartovaciu čiaru. Hráč, ktorý je v cieli, sa začne pomaly točiť okolo vlastnej osy a súbežne popri tom kričí „cukor, káva, limonáda, čaj“ (resp. dohodnuté slová). Popri tom má zavreté oči. Kým sa on točí, hráči sa so štartovacej čiary rozbehnú smerom k nemu. V momente, keď točiaci sa hráč povie posledné slovo, zastane a otvorí oči musia bežiaci hráči zostať stáť ako sochy. Koho „točiaci sa“ hráč uvidí v pohybe, ten sa vracia na štartovaciu čiaru. Hráč, ktorý sa prvý dotkne „točiaceho sa“ vyhráva a v ďalšom kole sa stáva „točiacim hráčom“.

 

Oli, Oli Janko

(http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=17156&k=6)

 

Opis: Vyčítankou sa vyberie dieťa do kruhu. Ostatné deti sa držia za ruky. Stredné dieťa napodobňuje pohybmi dej piesne:

Oli, oli Janko,

kľakni na kolienko,

umývaj sa, utieraj sa,

podopri si bôčky, chyť sa za vrkôčky,

a vyber si koho chceš,

koho najviac miluješ!

Vybrané dieťa si s ním vymení miesto a hra sa opakuje. Počas piesne deti do rytmu postupujú v kruhu.

 

Kompót

(metodický zásobník)

 

Opis: Hráči si sadnú do kruhu(najlepšie na stoličky) a vedúci hry každému povie nejaké ovocie. Ideálnych je tak päť druhov, čo sa opakujú dookola (jablká, hrušky, slivky, čerešne, broskyne a pod.) Seba určí tiež. Potom ten, čo rozdeľoval ovocie, zahlási: “vymieňajú sa všetky....(jablká)“. Jablká sa zdvihnú a majú za úlohu obsadiť miesto iného jablká. Lenže sadnúť si musí aj vyvolávač, takže zostane jedno jablko, pre ktoré nezostalo miesto, takže sa stáva vyvolávačom.

 

Ihla, Niť, Uzlík

(metodický zásobník)

 

Opis: Deti sa postavia do kruhu a chytia sa za ruky.  Vyberú si tri deti: prvé je ihla, druhé je niť a tretie je uzlík. Tieto deti sa postavia stranou. Ihla vbehne do kruhu a von kadiaľ chce. Niť a Uzlík musia behať za ňou, iba tým smerom, ktorým prebehla ona, keď sa nitka alebo uzlík zmýlia a bežia iným smerom ako ihla, hra sa zastavuje, vyberú sa ďalšie tri deti a hra sa opakuje. Keď trojica dlho neurobí chybu pochváli sa a vyberie sa ďalšia trojica. Trojice sa môžu tiež meniť, keď nitka chytí ihlu alebo uzlík nitku.


 

SEPTEMBER – UŽ SME V ŠKÔLKE

 

BÁSNE

 

Skáče žaba po blate

 (metodický zásobník)

 

SKÁČE ŽABA PO BLATE,

KÚPIME JEJ NA GATE.

(poskoky v podpore drepmo vpred)

NA AKÉ, NA TAKÉ,

(stoj rozkročný, ruky vbok – obraty trupom)

NA ZELENÉ STRAKATÉ

(tlieskanie do dlaní vo vzpažení)

 

Loptička

 (metodický zásobník)

 

GUĽATÁ SOM, MALIČKÁ,

(stoj rozkročný, vo vzpažení opisovať malé kruhy dnu)

VOLAJÚ MA LOPTIČKA.

(poskoky znožmo, ruky vbok)

SKÁČEM SEM, SKÁČEM TAM,

(poskoky znožmo vľavo, vpravo)

UCHYTIŤ SA NENECHÁM.

(poskoky znožmo s obratom o 360 stupňov)

 

Keď slniečko ráno vstalo

(metodický zásobník)

 

KEĎ SLNIEČKO RÁNO VSTALO,

DOBRÉ RÁNO POVEDALO.

NAKUKLO DO OKIENKA,

KDE SPÍ MALÁ MARIENKA.

 

VSTÁVAJ HORE UŽ JE DNÍČEK,

UMYŤ OČKÁ AJ NOSÍČEK.

Z POSTEĽôČKY ŠUP, ŠUP, ŠUP,

DO ŠKOLIČKY DUP, DUP, DUP.

 

 

PIESNE

 

Na ceste si pozor dávaj

 (www.mirojarosnaceste.sk)

 

NA CESTE SA DEJÚ VECI, KAŽDÝ NIEKAM NÁHLI SA

AUTÁ TRÚBIA, ĽUDIA IDÚ, MALÝ SLIMÁK PLAZÍ SA.

NAUČME SA TERAZ DETI, ČO SA ROBÍ  NA CESTE,

OBLEČTE SI RÝCHLO VESTY, UŽ VÁS ČAKÁM NA MIESTE.

 

NA CESTE SI DÁVAJ POZOR, CESTA NIE JE PARK,

VŽDY SA POZRI VĽAVO VPRAVO A NIE NAOPAK.

NA CESTE SI DÁVAJ POZOR, CESTA NIE JE PARK,

NECH TO VEDIA VŠETKY DETI, PREČO JE TO TAK.

 

 

Keď si šťastný

(metodický zásobník)

 

KEĎ SI ŠŤASTNÝ, TLIESKAJ RUKAMI!

(tlesk, tlesk)

KEĎ SI ŠŤASTNÝ, TLIESKAJ RUKAMI!

(tlesk, tlesk)

KEĎ SI ŠŤASTNÝ TLIESKAJ,

KEĎ SI ŠŤASTNÝ TLIESKAJ,

KEĎ SI ŠŤASTNÝ TLIESKAJ RUKAMI!

(tlesk, tlesk)

 

KEĎ SI ŠŤASTNÝ, DUPAJ NOHAMI!

(dup, dup)

KEĎ SI ŠŤASTNÝ, DUPAJ NOHAMI!

(dup, dup)

KEĎ SI ŠŤASTNÝ DUPAJ,

KEĎ SI ŠŤASTNÝ DUPAJ,

KEĎ SI ŠŤASTNÝ DUPAJ NOHAMI!

(dup, dup)

 

KEĎ SI ŠŤASTNÝ, LÚSKAJ PRSTAMI!

(lusk, lusk)

KEĎ SI ŠŤASTNÝ, LÚSKAJ PRSTAMI!

(lusk, lusk)

KEĎ SI ŠŤASTNÝ LÚSKAJ,

KEĎ SI ŠŤASTNÝ LÚSKAJ,

KEĎ SI ŠŤASTNÝ LÚSKAJ PRSTAMI!

(lusk, lusk)

 

KEĎ SI ŠŤASTNÝ, ZVOLAJ HOLAHEJ!

(holahej)

KEĎ SI ŠŤASTNÝ, ZVOLAJ HOLAHEJ!

(holahej)

KEĎ SI ŠŤASTNÝ ZVOLAJ,

KEĎ SI ŠŤASTNÝ ZVOLAJ,

KEĎ SI ŠŤASTNÝ ZVOLAJ HOLAHEJ!

(holahej)

 

KEĎ SI ŠŤASTNÝ, ROB TO EŠTE RAZ!

(tlesk, tlesk, dup, dup, lusk, lusk, holahej)

KEĎ SI ŠŤASTNÝ, ROB TO EŠTE RAZ!

(tlesk, tlesk, dup, dup, lusk, lusk, holahej)

KEĎ SI ŠŤASTNÝ ROB TO,

KEĎ SI ŠŤASTNÝ ROB TO,

KEĎ SI ŠŤASTNÝ ROB TO EŠTE RAZ!

(tlesk, tlesk, dup, dup, lusk, lusk, holahej)

 

 

My sme sestry veselé

(metodický zásobník)

 

MY SME SESTRY VESELÉ, VESELÉ,

MY SA RADI BAVÍME, BAVÍME.

UKÁŽ SESTRA VESELÁ, VESELÁ,

ČÍM BY SI NÁS BAVILA, BAVILA.

ROBTE TOTO AKO JA, AKO JA,

BUDE Z TOHO ZÁBAVA, ZÁBAVA.

ROBÍME TO AKO TY, AKO TY AKO TY,

MÁME Z TOHO TRAMPOTY, TRAMPOTY.

 

 

POHYBOVÉ HRY

 

Bublina

 (metodický zásobník)

 

VEĽKÁ NOVINA, PRILETELA BUBLINA!

BUBLINU SI NAFUKUJEM, PEKNE PRI TOM VYKRAČUJEM.

POZRITE SA, DETI, JAK BUBLINA LETÍ!

BÁÁÁC!

 

Zlatá brána

(metodický zásobník)

 

ZLATÁ BRÁNA OTVORENÁ

ZLATÝM KĽÚČOM PODOPRENÁ.

KTO DO NEJ VOJDE

HLAVA MU ZOJDE.

ČI JE ONA,ČI JE ON

NEPUSTÍM HO Z BRÁNY VON.

NA SLOVO,,VON“ DVOJICA SPUSTÍ RUKY NADOL A ,,UVäZNÍ“ TOHO, KTO PRÁVE PRECHÁDZAL BRÁNOU.

UVäZNENÝ ALEBO VYPADÁVA Z HRY, ALEBO VYSTRIEDA JEDNÉHO Z DVOJICE TÝCH, ČO ROBIA BRÁNU.

 

Obor a palček

(metodický zásobník)

 

DETI STOJA V KRUHU. PO OBVODE KRUHU SI PODÁVAJÚ DVE LOPTY- VEĽKÚ(obor), MALÚ (palček). LOPTY SÚ OPROSTI SEBE. NA POVEL UČITEĽKY SI LOPTY PODÁVAJÚ PO OBVODE KRUHU URČENÝM SMEROM A SNAŽIA SA, ABY MALÁ LOPTA DOBEHLA VäČŠIU LOPTU. KEĎ MALÁ LOPTA DOBEHNE VEĽKÚ, HRA KONČÍ.


 

TOPlist