E - Kvietočková trieda

MAREC - KDE SA SKRYLA ROZPRÁVKA

 

BÁSNE

 

Jar

(http://www.alinka.sk/c/jarne-basnicky-813.html)

 

Prebúdza sa lúka, pole,

prebúdza sa hora,

zlietla zrána lastovička

do našeho dvora.

 

Na okienko prisadla si,

na okienko klope,

hor sa deti,

prvosienky sú už na priekope.

 

Sviatky jari

(www.zborovna.sk)

 

Už sa blížia sviatky jari,

už sa tešia veľkí, malí.

Dievky zas len báť sa budú,

svoje šaty sušiť budú.

Takáto je veľká noc,

tá má svoju čarovnú moc.

 

PIESNE

 

Veselá píšťalka

(Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku)

 

1.Du du, du du, du, di di di di dom,

/:Vyhrávala píšťalka v sade zelenom.:/

2.A kačička v potoku rada muziku

/: tak jej hrala píšťalka dudu, dudu, du:/

3.Stará kačka s malými všetko do skoku,

/: krídelkami, nôžkami mútili vodu.:/

4.Dudu, dudu, du, dudu, didi, didi, dom,

Vyhrávala píšťalka v sade zelenom.

 

Už sa blíži

(Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku)

 

Už sa blíži, už sa blíži veľkonočný pondelok,

už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.

 

 

POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIA

 

Kde bolo, tam bolo

(metodický zásobník)

 

Kde bolo tam bolo, vybehlo raz veľké kolo.

(deti pochodujú v zástupe za učiteľkou, vytvoria kruh a držia sa za ruky)

Čo to bolo? Bol v tom kole veľký had a ten had aj cvičil rád.

(roztočia kruh)

Boli v kole vrabce, žabky, motýliky tiež.

(kruh zastavia a znázorňujú pohybom jednotlivé zvieratká,

vrabec – chôdza, znázorňovanie rukami let vtákov,

žabky – poskoky drepmo,

motýliky – chôdza po obvode kruhu, striedavé dvíhanie pravej a ľavej nohy)

Aké to bolo? Hádaj! Uhádneš?

(stoj spojný, ruky vbok, poskok na pravej, poskok na ľavej nohe)


 

FEBRUÁR – FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA

 

BÁSNE

 

Jeden kováč

(Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku)

 

Jeden kováč koňa kuje,

koľko klincov potrebuje?

Povedz mi to ty:

Jeden, dva, tri.

 

Bežal zajko

(http://www.dvojickovo.sk/index.php/riekanky-vycitanky-a-zabava-pre-deti/riekanky/221-riekanky-o-zvieratkach?showall=&start=9)

 

Bežal zajko zaránky,

roztrhal si topánky.

Veverička z konára,

líštičke sa privráva.

Nezašívaj, líška boty,

kto roztrhal, nech sa potí.

Beží lesom lúpežník,

nedobehne ho už nik.

Všetky malé zajace,

tiež sa dali do práce.

 

PIESNE

 

Pec nám spadla

(Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku)

 

Pec nám spadla, pec nám spadla,

ktože nám ju postaví,

starý peciar nie je doma

a mladý to pokazí.

 

Zavoláme na deduška,

ten má veľké kladivo.

Dá do toho štyri razy

a už je to hotovo.

 

Pôjdeme my do lesíka

(metodický zásobník)

 

Pôjdeme my do lesíka,

chytíme si zajačika,

Heš, zajačik, heš, heš

a ty za ním bež, bež.

 

POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Námorníci

(https://babetko.rodinka.sk/vychovavame/tvorivo-s-detmi/pohybove-hry-pre-najmensich-6-cast/)

 

Máme loďku maľovanú,

(sed znožmo, z predpaženia súpaž vpravo, upažiť – súpaž vľavo cez predpaženie dvakrát)

odvezieme na nej mamu.

(napodobniť pádlovanie)

My sme námorníci smelí,

(poskoky znožmo na mieste)

preplávame Dunaj celý.

(napodobniť pažami plavecké pohyby)


 

JANUÁR – PANI ZIMA KRAĽUJE

 

BÁSNE

 

Geometrické tvary

(http://www.akonaskolu.sk/index.php?sekcia=riekanky&strana=4)

 

Prezradím vám ja som kruh,

tento štvorec je môj druh.

Aj trojuholník prišiel k nám,

veľmi rád mu ruku dám.

Neuhádol by však nik,

patrí k nám aj obdĺžnik.

 

Vtáčia hostina

(http://www.alinka.sk/c/zvieratka-v-zime-5422.html)

 

V záhrade sa začína,

zimná vtáčia hostina.

Do kŕmitka deti dali,

čo po dvore pozhŕňali.

Na jar vtáčky na kríčku,

dajú deťom pesničku.

 

PIESNE

 

Zajko v zime

(http://www.alinka.sk/c/zimne-pesnicky-2697.html)

 

Hľaďte deti, husto sneží,

malý zajko poľom beží.

Hopi sem a hopi tam,

kdeže sa len podieť mám?

 

Príď k nám zajko do školičky,

zahráme sa na husličky.

Fidli sem a fidli tam,

tu nebudeš nikdy sám.

 

 

POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Keď jej prišiel pondelok

(metodický zásobník)

 

Keď jej prišiel pondelok,

jaj mamička boli bok.

(stoj mierny rozkročný, ruky vbok, kmitanie trupom vpravo)

Keď jej prišiel utorok,

jaj mamička druhý bok.

(stoj mierny rozkročný, ruky vbok, kmitanie trupom vľavo)

Keď jej prišla streda,

jaj mamička beda.

(stoj mierny rozkročný, ruky vbok, kmitanie trupu vpravo, vľavo.)

Keď jej prišiel štvrtok,

spravila si maškrtok.

(stoj mierny rozkročný, krúženie pažami vpred)

Keď jej prišiel piatok,

spravila si sviatok.

(stoj mierny rozkročný, krúženie pažami vzad)

Keď jej prišla sobota,

smrdela jej robota.

(obrat okolo svojej osi)

Keď jej prišla nedeľa,

hneď do tanca letela.

(ruky vbok, striedavé poskoky na pravej a ľavej nohe)

 

HUDOBNO - POHYBOVÉ HRY

 

Pláva kačka po jazere

 (https://hudba.zoznam.sk/akordy/piesen/plava-kacka-po-jazere/)

 

Pláva kačka po jazere,

vo vode si šaty perie,

rybky sem a rybky tam,

ja vás všetkých pochytám.

 

Prišiel káčer, ťapi, ťapi

do zobáčka rybku lapí,

ukláňa sa krásavec,

vyzval kačku na tanec.

 

Slniečko sa zobudilo

(http://www.alinka.sk/c/letne-pesnicky-2366.html)

 

Slniečko sa zobudilo,

popreťahovalo kosti,

cez mraky hlávky vystrčilo,

zasmialo sa od radosti.

 

Vyleteli včielky vrtké,

motýle s šantia v tráve,

lienka ponáhľa sa kdesi,

mravce našli slamku práve.

 

Obzerá sa slnko zlaté,

čo sa robí, čo sa deje?

Všade radosť z práce majú

a slniečko sa len smeje.

 

Pohybové hry

 

Na medveďa

(metodický zásobník)

 

Opis: Deti vytvoria kruh a držia sa za ruky. Uprostred je medveď. Deti sa pohybujú po obvode kruhu a hovoria: ,,Po záhrade chodí medveď, veľký a huňatý. Ukáž, ukáž, čo dokážeš, ty medvedík chlpatý.“ Na slovo ,,chlpatý“ sa deti zastaviac, pustia ruky a medveď začne cvičiť. Deti ho napodobňujú. Potom si medveď vyberie nástupcu a hra sa opakuje.

 

Na bubeníka

(metodický zásobník)

 

Opis: Deti sa voľne zhromaždia okolo učiteľky, ktorá drží v ruke bubienok s paličkou. Učiteľka predstavuje bubeníka. Začne rytmický bubnovať a sama kráča z jedného miesta na druhé, pričom ju deti nasledujú. Hovorí riekanku:

,, Na bubienok bubnujem,

pri tom rôzne vykračujem.

Raz dva, raz dva.“

Keď učiteľka bubnuje potichu, deti kráčajú ľahko, keď bubnuje silnejšie, deti vykračujú ráznejšie. Chôdzu sprevádzajú slovom raz – dva, raz – dva. Deti musia ísť smerom za učiteľkou, riadia sa zvukom bubienka. Keď učiteľka prestane bubnovať, deti sa zastavia.

 

Na zajacov a snehuliaka

(Metodický zásobník)

 

Opis: Deti sú zajace a učiteľka je snehuliakom a zvolá: ,,Ja som veľký snehuliak a zajace mi zjedli nos, ak mi ho hneď nevrátite, vyprášim vám metlou chvost!“ Zajace zvolajú: ,,My sa metly nebojíme a utečieme ti!“ Rozbehnú sa po priestore a snehuliak chytené zajace odnáša do klietky, ktorú predstavuje vyhradený priestor v rohu triedy.

 

Didaktická hra

 

Farebný vláčik v mestečku geometrických tvarov

(http://ucebnezdroje.npmrk2.sk/sites/default/files/131.pdf)

 

Opis: V triede budú rozmiestnené štyri vagóny. Na každom vagóne bude prilepený jeden geometrický tvar. Každé dieťa bude mať v ruke jeden geometrický tvar, ktorý pomenujú a povedia akej je farby. Spoločne vytvoríme vláčik. Budeme spievať pesničku ,, Vedie, vedie, cesta nová, do mestečka Poriadkova. Kto chce s nami cestovať musí žltý kruh mať.“ Tie deti, ktoré majú žltý kruh, musia vystúpiť z nášho vytvoreného vláčika a priradiť daný geometrický tvar do príslušného vagóna. Aby sa každé dieťa priradilo do daného vagóna, do pesničku dávame ten geometrický tvar, ktorý ešte deti majú v rukách. Napr. zelený obdĺžnik, červený trojuholník, modrý štvorec). 


 

DECEMBER – ČARO VIANOC

 

BÁSNE

 

Ďakujeme, Mikuláš

(https://najmama.aktuality.sk/clanok/231945/extra-mikulasske-versovacky-a-basnicky/)

 

Ďakujeme, Mikuláš,

za tie krásne chvíle,

za Darčeky od teba,

za úsmevy milé.

Stretneme sa o rok zas,

Príď, Mikuláš, medzi nás.

 

Vianočný vinš

(http://vianoce.sk/20092-sk/vianoce-iii.php)

 

Vianoce sú, keď sme spolu,

keď rodina sadá k stolu.

Mamka, ocko, detičky,

dedkovia a babičky.

Vianoce sú od Ježiška,

dal nám lásku do balička.

 

 


PIESNE

 

Pred oknom, za oknom

(metodický zásobník)

 

Pred oknom, za oknom,

stojí Mikuláš.

Povedz nám, Mikuláš,

čo v tom vreci máš.

/: A ja mám v tom vreci,

samé dobré veci.

Cukríky, koláče,

len pre dobré deti. :/

 

Sniežik tíško padá, biela je záhrada

 (metodický zásobník)

 

Sniežik tíško padá, biela je záhrada.

/: Rozbehneme sa na lúku stavať snehuliaka.:/

Snehuliaka máme, palicu mu dáme.

/: Guľovačku, guľovačku, naňho prichystáme.:/

 

 

POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Les

(metodický zásobník)

 

Už sme v lese,

tu sú stromy,

(chôdza po priestore)

Jeden tu a tu druhý.

(stoj spojný – upažiť pravou, potom upažiť ľavou rukou)

Vetrík kýva vetvami,

(stoj rozkročný – úklony)

vtáčik letí nad nami.

(stoj spojný, pažami znázorniť krídla)

Skáče malý zajko v lese,

(poskoky v drepe vpred – rukami znázorňovať uši)

veverička si oriešok domov nesie.

(stoj spojný – striedať poskoky na ľavej a pravej nohe)

Medvedík sa prevaľuje,

ku spánku sa pripravuje.

(ľah na chrbát, prevaľovanie sa, ľah – relaxácia)

 

Hopi hopi hop, vpravo, vľavo bok

(http://www.alinka.sk/c/zimne-pesnicky-2-5540.html)

 

Hopi hopi hop, vpravo, vľavo bok.

Poskakuj siaj ty s nami

Snehuliačik zimomravý.

Hopi hopi hop, vpravo, vľavo bok.

 

Hopi hopi hop, vpravo, vľavo bok.

Vystrč rúčku, vystrč nôžku,

Poskackaj si s nami trošku.

Hopi hopi hop, vpravo, vľavo bok.

 

Hopi hopi hop, vpravo, vľavo bok.

Nôžkou dupni, dlaňou tľapni,

Na kolienka rýchlo kľakni.

Ťapi, ťapi, ťap, poď k nám tancovať.


 

NOVEMBER – TAJOMSTVÁ ŽIVOTA

 

BÁSNE

 

Päť farieb

(http://www.alinka.sk/c/cary-mary-farbickami-2225.html)

 

Papier je bielučký,

farebné sú farbičky.

Žltou kreslím slniečko,

červenou zas jabĺčko.

Zelená je trávička,

modrá kvapka z nebíčka.

 

Raz sa prsty hádali

(https://www.rodinka.sk/predskolak/prvacik/8-riekaniek-na-rozcvicenie-prstov-pred-pisanim-a-kreslenim/)

 

Raz sa prsty hádali,

akú prácu konali.

Palec ten je silný, 

(kmitanie palcom)

ukazovák pilný, 

(kmitanie ukazovákom)

prostredník je najdlhší, 

(kmitanie prostredníkom)

prstenník je najkrajší, 

(kmitanie prstenníkom)

malíček je najmenší. 

(kmitanie malíčkom)

 

PIESNE

 

Bolo raz jabĺčko krásne

(https://hudba.zoznam.sk/akordy/piesen/bolo-raz-jablcko/)

 

Bolo raz jabĺčko krásne,

malo líčka červené.

Jeho jasná farba žiari

a mamka daj ho mne.

Keď som zahryzla doň zúbky,

pochytil ma veľký strach.

Lebo červík vyšiel z hĺbky

a stal si na svoj prach.

Bolo nám to obom trápne,

že ma nahryznutý doma.

On sa urazené vztýčil

a odplazil sa von.

 

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Šikulka

 (https://babetko.rodinka.sk/vychovavame/tvorivo-s-detmi/pohybove-hry-pre-najmensich-1-cast/)

 

Len čo vstanem hopsasa,

(zo vzporu drepmo výskok so vzpažením a poskoky na mieste)

umyjem sa do pása.

(znázorniť špliechanie vody na telo)

Šuchy ruky, krk a tvár,

(znázorniť umývanie rúk, tváre a krku)

vezmem vody za pohár.

(v stoji spojnom predpažiť skrčmo)

Umyjem si kefkou hravo,

všetky zúbky vpravo, vľavo.

(znázorniť čistenie zubov)

Či je na mne dáka chyba?

(voľne obrat o 360 stupňov)

Celý deň som ako ryba.

(výskok z drepu do stoja)

 

Lístie

(https://babetko.rodinka.sk/vychovavame/tvorivo-s-detmi/pohybove-hry-pre-najmensich-4-cast/)

 

Opadalo žlté lístie,

(stoj spojný, vzpažiť – znázorniť padanie listov až do drepu)

ľahlo si, že chce spať.

(ľah na chrbát)

Milý vetrík ponúkol sa,

že ho bude kolísať.

(výskok do stoja rozkročného, ruky vbok, úklony)

Najprv zľahla šuští,

potom zrazu inú spustí:

(pomalé úklony vystriedajú rýchle úklony)

,,Poďte deti tancovať.“

(točenie sa vo dvojiciach)

 

HUDOBNO - POHYBOVÉ A POHYBOVÉ HRY

 

Hlava, ramená

(metodický zásobník)

Hlava, ramená,

/: Kolená palce (3x) :/

Oči, uši, ústa, nos.

 

Pláva loď

(http://ucebnezdroje.npmrk2.sk/sites/default/files/128.pdf)

 

Opis: Deti sedia v zástupe na zemi. Učiteľka hovorí: ,,Pláva loď.“ Deti odpovedajú: ,,Čo nám vezie?“ Učiteľka odpovedá: ,,Vezie nám deti, ktoré vedia napodobniť autá.“ Úlohou detí je napodobniť zvuk áut. Obmena: učiteľka môže použiť rôzne napr. ,,Vezie deti, ktoré vedia pekne upratať hračky; ktoré sa vedia podeliť; ktoré vedia vytvoriť kruh,...

 

Húsky, húsky poďte domov

(http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=17161&k=6)

Opis: Deti vyčítajú spomedzi seba gazdinú a vĺčka. Ostatné sú húskami. Roztratia sa po paši a vlk sa schová za kríkom.

Gazdiná volá: Húsky moje, poďte domov!

Húsky: Nejdeme!

Gazdiná: Prečo?

Húsky: Pre vĺčka.

Gazdiná: Kdeže je?

Húsky: Za kríčkom.

Gazdiná: Čo tam robí?

Húsky: Umýva sa.

Gazdiná: Čím sa utiera?

Húsky: Zlatým ručníčkom.

Gazdiná: Kto ho pral?

Húsky: Práčka.

Gazdiná: Kto ho vyšíval?

Húsky: Vyšívačka.

Gazdiná: Húsky moje, poďte domov!

Húsky: Nejdeme.

Gazdiná: Dám vám chleba.

Húsky: Nechceme!

Gazdiná: Dám vám zrna.

Húsky: Ideme!

Húsky sa rozbehnú ku gazdinej, ale v tom vybehne spoza kríka vlk a chytá ich. Hra sa opakuje, kým vlk všetky húsky nevychytá. Posledná nechytená húska sa stane vlkom.


 

OKTÓBER – DARY JESENNEJ PRÍRODY

 

BÁSNE

 

Kamarátka JESEŇ

(metodický zásobník)

 

Písalo slniečko rozlúčkovú pieseň,

 zabalilo leto, pozdravilo jeseň.

Veselú mám kamarátku,

sukničku vždy nosí krátku.

Azda zbiera stromom listy,

konáre im smelo čistí.

Opreteky s vetrom lieta,

Šiel by s ňou aj na kraj sveta.

Zaspievam jej večer pieseň,

Prezradím vám je to jeseň.

 

Ovocie

(http://www.alinka.sk/c/basnicky-o-ovoci-2535.html)

 

Ovocie je dobrá vec,

vie to každý vzdelanec.

Lepšia ako čokoládka,

od mamky je hruška sladká.

Od otecka jabĺčko,

s chuťou schrumnem ľahučko.

Od babičky strapec hrozna,

každý z nás to dobre pozná.

Od dedka zjem broskyňu,

v každú dennú hodinu.

Zdravý budem plný sily,

skúste to tiež moji milí!

 

 

Hrášok je guľatý

(http://www.akonaskolu.sk/index.php?sekcia=riekanky&zaradenie=pre_najmensich&strana=7)

 

Hrášok je guľatý,

šošovička hladká,

petržlen je strapatý

a mrkvička sladká.

 

Dve zázračné slová viem

(http://www.alinka.sk/c/naucne-basnicky-iii-5650.html)

 

Dve zázračne slová viem,

pri sebe ich nosím.

To prvé je ďakujem

a to druhé prosím.

 

 

PIESNE

 

Pieseň o jeseni

(spievame na melódiu piesne Po nábreží koník beží)

(http://www.omalovanky.sk/aktivity-pre-deti/rocne-obdobia/jesenne-aktivity/2168-jesenne-pesnicky)

 

Jeseň prišla, farbí nám svet,

to je krása.

Janko, Jožko, Maťko, Lenka

pozerá sa.

Listy nám padajú,

šarkany zas lietajú,

tešíme sa.

 

Červené jabĺčko

(http://www.piesne.sk/cervene-jablcko/)

 

Červené jabĺčko v oblôčku mám,

červené jabĺčko v oblôčku mám,

koho rada vidím, koho rada vidím,

tomu ho dám, tomu ho dám.

A ja ťa, Janíčko, najradšej mám,

a ja ťa, Janíčko, najradšej mám,

tebe to červené, tebe to červené

jabĺčko dám, jabĺčko dám.

 

Varím polievočku

(https://zshran.edupage.org/text/?text=text/text28&subpage=1)

 

Varím polievočku pre ocka i pre mamičku,

varím polievočku, aj ja si z nej dám.

Mrkva, hrášok, zeleninka, dobre sa nám po nej spinká,

mňam, mňam, polievočka, chutná je a fajn.

 

Tancovala babka s dedkom

(spievame na melódiu piesne Šošovička, hrášok, fazuľa)

(https://pesnicky.orava.sk/component/mjoosic/?view=song&id=761)

 

Tancovala babka s dedkom,

rozsypali múku s vreckom.

/: počkaj, počkaj, babka stará

ako si to tancovala :/

Nehnevaj sa na mňa dedko

Pozbierame spolu všetko,

/: a keď všetko pozbierali,

už sa viacej nehnevali :/

 

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Lezie ježko, lezie v lese

 (metodický zásobník)

 

Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.

(lezenie vzpore drepmo)

Deti v lese behajú, ježka všade hľadajú.

(vyskočiť, upažiť, voľný beh po priestore)

Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.

(lezenie vzpore drepmo)

Ježko pich do všetkých strán, ja sa chytiť nenechám.

(kľak, sed na päty, znázorňovať pichanie celými pažami na  všetky strany i vpred)

Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.

(lezenie v podpore drepmo)

Do lístia sa zahrabal, skrútil sa a potom spal.

(voľne ľah na zem, skrútiť sa do klbka)

 

Jabĺčko

(metodický zásobník)

 

Začiatok je jednoduchý, vystri hore obe ruky.

(stoj spojný, vystri hore obe ruky)

Na špičky sa postavíme, chvíľu takto vydržíme.

(ruky vzpažiť a stoj na špičkách)

Ako keď nad nami sladučko, rozvoniava chutné jabĺčko.

(dvíhaj sa na špičky hore a dole)

Natiahni sa ľavou, pravou za pochúťkou sladkou, zdravou.

(naťahuj sa pravou a ľavou rukou)

Ak sa pekne natiahneš, chytiť sa ho dokážeš.

(naťahuj sa pravou a ľavou rukou)

 

Dedko a babka

(https://babetko.rodinka.sk/vychovavame/tvorivo-s-detmi/pohybove-hry-najmensie-deti/)

 

Pomaličky pomaly,

dedko s babkou kráčali.

(chôdza vpred so sprievodnými pohybmi rúk)

A tu zrazu hup, hup, hup,

skočil pred nich Belezub.

(poskoky znožmo vpred, ruky vbok)

Do behu sa starkí dali,

celý týždeň utekali.

(beh)

Hup, hup, hup, hup, hup,

(beh s dlhými skokmi)

nechytil ich Belezub.

(sed a vydýchanie)

 

Vitamínová rozcvička

(metodický zásobník)

 

1.     Dôležité vitamíny – to je práca zeleniny,

/stoj rozkročmo – ruky vbok, nakloníme sa naľavo a pravú stranu vystrieme, zopakujeme na druhú stranu/.

2.     Nájdeš ju na trhovisku , naberieš si plnú misku.

/čupneme si do podrepu, rukami akoby zoberieme misku zo zeme/.

3.     Chutných jabĺk , sladkých hrušiek, keď nechceš mať silu mušiek.

/ z podrepu sa postavíme a načiahneme sa nahor s vystretými rukami, na špičkách sa naťahujeme za ľavou a potom za pravou rukou/.

4.     Aj v mrkve sa skrýva sila, zajačik ju zje na kilá.

/prikrčíme sa do podrepu, ruky máme prikrčené pri tele, poskakujeme so spojenými nohami zo strany na stranu ako zajačik/.

                                                                                              

 

POHYBOVÉ HRY

 

 Na medveďa

(http://ms-tehelna.webnode.sk/products/oktober-2010/)

 

Opis: Vyberieme jedno dieťa, ktoré bude medveďom a určíme mu miesto, kde má brloh. Ostatné deti sa zhromaždia na opačnom konci triedy. Pomalou chôdzou na špičkách, rytmický správne a s prstom na ústach, šeptom rozprávajú a pomaly sa približujú k brlohu: ,,Kto to spí pod bukom, prikrytý kožuchom? Ticho byť! Nerušiť! Môže to aj medveď byť.“ Pri poslednom slove ,,byť“ silno tlesknú rukami, pričom zobudia medveďa. Koho medveď chytí, ten sa stáva medveďom alebo môže byť jeho pomocníkom v ďalšej hre.

 

Kompót

(metodický zásobník)

Opis: Deti stoja v kruhu. Každé dieťa bude mať obrázok s ovocím, napr. hruška a jablko. Učiteľka rozdelí deťom príslušné ovocie. Keď povie, aby sa vymenili všetky hrušky, deti, ktoré majú obrázok hrušky sa musia vymeniť. Podobne aj s jablkami. Keď povie, aby sa vymenil kompót, všetky deti sa musia vymeniť a nijaké dieťa nemôže zostať stať na pôvodnom mieste.

 

„Na kozičku a záhradníka“

(Metodický zásobník)

 

Opis: Deti stoja v kolese a držia sa za ruky. Dieťa uprostred kolesa predstavuje kozičku, dieťa stojace z vonkajšej strany kolesa gazdu. Pri speve piesne sa koleso pohybuje, na každú dobu deti urobia jeden krok. Kozička je v záhrade, na zelenej kapuste. /:Ej koza, koza daj pozor gazda stojí za rohom:/. Po skončení piesne sa koleso zastaví. Gazda: Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade? Koza: Sadím kapustu. Gazda: A sadila si ju? Koza: Teraz ju sadím. Gazda: A kopala si ju? Koza: Teraz ju kopem. Gazda: A polievala si ju? Koza: Teraz ju polievam. Gazda: Keď ja dnu. Koza: Tak ja von. Po skončení dialógu sa začne naháňačka. Gazda chytá kozičku. Keď gazda kozu chytí, deti si vyberú inú dvojicu a hra sa opakuje.


 

SEPTEMBER – UŽ SME V ŠKÔLKE

 

PIESNE

 

Vedie, vedie cesta nová

(slovenská ľudová – Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku)

 

Vedie, vedie, cesta nová
do mestečka Poriadkova.
Kto chce s nami cestovať,
musí čisté rúčky mať.
Kto chce s nami cestovať,
musí čisté rúčky mať.

... všetko popapať
... čisté zúbky mať
... hračky upratať
... sa sám obliekať

 

Ide, ide vláčik, ide, ide vlak

(http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=17218&k=1)

 

R: Ide, ide vláčik, ide, ide vlak.
A vy milé deti, poďte nasadať.

1. Pôjdeme my do Popradu,
kúpime si čokoládu.

2. Pôjdeme my do Žiliny,
tešíme sa na maliny.

3. Pôjdeme my do Nitry,
budeme tam raz - dva -tri.

 

Každé ráno chodíme si do malého domčeka

(http://www.veternaporuba.sk/skolka/uvod.htm)

 

Každé ráno chodíme si do malého domčeka, 
niekto býva blízučko a niekto ide z ďaleka.
Môže fúkať silný vietor, my sa stále tešíme,
každý deň sa v našej škôlke niečo nové učíme.
Kresliť, spievať, recitovať, potom rýchlo do postieľky, 
rozprávku nám prečítajú naše pani učiteľky.
Ak nám ľudia neveríte, spýtajte sa nášho Kuba,
tí, čo škôlku radi majú, zakričia si s nami hurá.

 

POHYBOVO - RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Slniečko

 (metodický zásobník)

 

Keď slniečko ráno vstalo,
dobré ráno povedalo.
Nazrelo do okienka,
kde spí malá Marienka.

Vstávaj hore, už je dníček,
umy očká, tvár i krček.
Do šatočiek šup, šup, šup,
do školičky dup, dup, dup

 

Vstávanie

(metodický zásobník)

 

Len čo vstanem z postele,

už aj cvičím veselé.

(zo vzporu drepmo výskok, vzpažiť – poskoky znožmo na mieste)

Ruky hore, ruky dolu,

od seba a zase spolu.

(stoj spojný – vzpažiť, pripažiť, vzpažiť, pripažiť)

Čupnem, vstanem, vyskočím,

veselo sa zatočím.

(drep, vztyk, výskok, drobnými krokmi obrat)

 

 

Ika-tika gymnastika

(https://babetko.rodinka.sk/vychovavame/tvorivo-s-detmi/pohybove-hry-pre-najmensich-5-cast/)

 

Ika-tika gymnastika,

z hlboká sa dobre dýcha

(v stoji spojnom upažiť skrčmo, vzpažiť, nádych, predklon, výdych)

Raz - dva, raz - dva

na ornici brázda,

(pochod na mieste, zdôrazniť prácu paží a držanie tela)

po nej drobčí jarabica

a na konci otočí sa.

(poskoky znožmo vpred, na konci poskokmi obrat o 360°)

Vysoko je slnko,

hlboko je zrnko,

(stoj spojný, vzpažiť von, pohľad na ruky, drep)

cez rieku je most,

cvičili sme dosť.

(vzpor drepmo, výskok do stoja)

 

Ľavá nôžka pravá nôžka

(http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=17254&k=1)

 

Ľavá nôžka pravá nôžka
zatancujeme si troška.
Hlboko sa pokloníme
a veselo zatočíme.

 

POHYBOVÉ HRY

 

Kolo, kolo mlynské

(http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=17125&k=6)

 

Opis: Deti sa držia v kruhu za ruky. Spievajú si pieseň Kolo, kolo, mlynské. Na každý krok urobia prísuvný krok. Na slovo bác urobia drep, alebo sa prevalia. Pri spievaní druhého verša napodobňujú rukami pílenie a na záver sa zatočia ako v tanci.

Kolo, kolo, mlynské,

za štyri rýnske.
Kolo sa nám polámalo
a do vody popadalo, 
urobilo – bác. 

Vezmeme si hoblík – pílku
zahráme sa ešte chvíľku.
Až to kolo spravíme – 
tak sa zatočíme,
tak sa zatočíme
.

 

Oli, oli Janko

(http://www.riekanky.sk/riekanka.php?ID=17156&k=6)

Opis: Obľúbená hra najmenších. Vyčítankou sa vyberie dieťa do kruhu. Ostatné deti sa držia za ruky. Stredné dieťa napodobňuje pohybmi dej piesne: 

Oli oli Janko, 
kľakni na kolienko, 
umývaj sa, utieraj sa, 
podopri si bôčky, 
chyť sa za vrkôčky, 
a vyber si koho chceš, 
koho najviac miluješ!


Vybrané dieťa si s ním vymení miesto a hra sa opakuje. Počas piesne deti do rytmu postupujú v kruhu.

 

O reťaz, o reťaz

(http://www.akonaskolu.sk/index.php?sekcia=hry_pre_predskolakov&strana=16)

 

Opis: Deti spievajú a postupne vytvárajú reťaz z rúk:

O reťaz, o reťaz
Pletieme my reťaz
A my reťaz nepletieme
Pletieme sa sami
Ako dáki páni
Málo nás, málo nás
Poď ty .... medzi nás!

Deti sa točia do kruhu a stále k sebe niekoho volajú. Ak sú už všetky v kruhu, začnú spievať opačne:

O reťaz, o reťaz
Pletieme my reťaz
A my reťaz nepletieme
Pletieme sa sami
Ako dáki páni
Veľa nás, veľa nás
Choď ty .... preč od nás!

Hra pokračuje až pokiaľ sa reťaz nerozpadne.

 


 

 

 

 

TOPlist