F - Jahôdková trieda

DECEMBER – ČARO VIANOC

 

BÁSNE

 

Vianoce

(metodický zásobník)

 

Čo to cinká,

čo to zvoní,

čože je to za krása.

To náš stromček,

v celej kráse jagá sa.

Celý žiari,

celý svieti,

potešme ho tancom detí.  

 

PIESNE

 

Sneží, sneží

(https://vianoce.sk/19389-sk/snezi-snezi.php)

 

Sneží, sneží, sneh sa sype,

nezatváraj, mráz nás štípe!

 

Ústa mám od medu,

chcem ti spievať koledu.

 

Keď som išiel od Magdule,

stúpal som jej na snehule,

 

Búchali, čľapkali,

sivé očká plakali.

 

Sivé očká, čo plačete,

vari väčší koláč chcete?

 

Dám vám aj iného,

medovníčka sladkého.

 

PIESNE

 

Svieť nám stromček jagavý

(https://www.supermusic.cz/skupina.php?idpiesne=321053)

 

Svieť nám stromček jagavý,

už sme všetci zvedaví,

čí je to darček a čo je v ňom?

cingi-lingi, cingi lingi bom.

 

Svieť nám vločka veselá,

svet sa odel do biela.

Bláznivé vrabce škriepia sa s ním:

čičarára, čimčarára čim.

 

Svieť nám stromček bielučký,

chytíme sa za rúčky,

nech našim spevom znie celý dom,

fidli tidli, fidli tidli bom.

 

POHYBOVO – RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Snežík tíško padá

(metodický zásobník)

 

Snežík tíško padá,

biela je záhrada.

Rozbehneme sa na lúčku,

stavať snehuliaka.

 

Snehuliaka máme,

palicu mu dáme.

Guľovačku, guľovačku

naňho prichystáme.

 

Zajko a snehuliak

(https://ms-tehelna.webnode.sk/products/januar-20153/)

 

Hopi, hopi, hop, vpravo, vľavo, vbok.

Poskakuj si aj ty s nami, snehuliačik zimomravý.

Hopi, hopi, hop, vpravo, vľavo vbok.

 

Hopi, hopi, hop, vpravo, vľavo, vbok.

Vystrč ruky, zdvihni hlavu,

vyskoč s nami po povalu,

Hopi, hopi, hop, vpravo, vľavo, vbok

 

 

Ťapi, ťapi, ťapi, ťap, poď nás pochytať!

Nohou dupni, dlaňou tľapni,

Na kolená rýchlo kľakni,

Ťapi, ťapi, ťapi, ťap, poď nás pochytať.

 

Hľaďte deti

(https://skolka.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=3)

 

Hľaďte deti, husto sneží, malý zajko poľom beží,

hopi sem a hopi tam, kdeže sa ja podieť mám.

príď k nám zajko do školičky zahráme si na husličky,

fidli sem a fidli tam, tu nebudeš nikdy sám.


 

 

NOVEMBER – TAJOMSTVÁ ŽIVOTA

 

BÁSNE

 

Farebný svet

(https://www.alinka.sk/c/cary-mary-farbickami-2225.html)

 

Farbičky moje ako kvet,

skrytý je vo vás celý svet:

v modrej je obloha,

v zelenej tráva,

v žltej je slniečko,

v kávovej káva,

v červenej divý mak,

v bielej je snehuliak

a v čiernej tma.

 

Moje telo

(Metodický zásobník)

 

Z malých jamôk pod obočím dívajú sa moje oči.

Keby sa mi zachcelo, môžem žmurkať veselo.

Moja tvár už nie je pustá, pod nosom mám ešte ústa.

A v tých ústach jazyk mám, spievam, kričím, rozprávam.

Mám aj ruky, mám aj prsty, malú lienku držím v hrsti.

Vypustím ju ale hneď, leť, lienočka, k nebu leť!

Ja mám nohy, milé deti, ja mám špičky, ja mám päty.

Cupkať, dupkať, skákať smiem, chodiť, behať každý deň.

 

Mikulášske balíčky

(https://najmama.aktuality.sk/clanok/229975/mikulasske-1/)

 

Padá sniežik, vietor fúka,

Mikuláš nám dary núka.

 

Poďte, deti, detičky,

rozbaľte si balíčky.

 

Kto poslúchal mamku, ocka,

na každého darček počká.

 

Kto bol samá nezbeda,

tomu beda, prebeda.

 

PIESNE

 

Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš

(http://www.rajec.info/article/default/3965)

 

Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš,

vyzerali sme ťa z okna toľko ráz.

Kožúštek a dlhú bielu bradu máš,

vitaj vitaj medzi nami milý Mikuláš.

 

 

POHYBOVO – RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Šípová Ruženka

(https://najlepsiepredeti.sk/sipkova-ruzenka/)

Deti si zvolia:

  • Šípovú Ruženku
  • Gašparka
  • Zlú vílu
  • Kráľoviča

 

Všetky deti vytvoria kruh okolo Ruženky, tá ostáva po celý čas uprostred. Deti sa točia a spievajú, podľa textu vchádzajú do kruhu postavy (v texte je zvýraznené, kedy vstupuje ďalšia postava). Ich úloha je nenáročná, vychádza z textu (Gašparko hrozí prstom, Zlá víla čaruje, Ruženka spí, Kráľovič seká atď). Keď skončí svoju úlohu, vracia sa späť do kruhu.

 

1. Ruženka bola ľúbezná, ľúbezná, ľúbezná

Ruženka bola ľúbezná princezná

 

2. Raz prišiel ku nej Gašparko, Gašparko, Gašparko

Raz prišiel ku nej Gašparko a riekol jej

 

3. Ruženka moja, pozor daj, pozor daj, pozor daj, Ruženka moja pozor daj na Zlú vílu

 

4. Ruženka pozor nedala, nedala, nedala, Ruženka pozor nedala na Zlú vílu

 

5. A prišla ku nej Zlá víla, Zlá víla, Zlá víla a prišla ku nej Zlá víla a riekla jej

 

6. Ruženka moja zaspi len, zaspi len, zaspi len, Ruženka moja zaspi len dlhý sen

 

7. Ruženka spala 100 rokov, 100 rokov, 100 rokov, Ruženka spala 100 rokov sladkým snom

 

8. Raz išiel tadiaľ Kráľovič, Kráľovič, Kráľovič, Raz išiel tadiaľ Kráľovič a riekol jej

 

9. Ruženka moja, zobuď sa, zobuď sa, zobuď sa, Ruženka moja, zobuď sa, z toho sna

 

10. A bola svadba veselá, veselá, veselá, A bola svadba veselá, na zámku.

 

Hlava, ramena, kolena, palce

(http://www.pekarikova.szm.com/data/hlava_ramena.html)

 

Deti v kruhu spievajú a podľa textu ukazujú rukami jednotlivé časti tela. Pieseň sa postupne zrýchľuje a ten, kto sa pomýli, vypadáva.

 

Hlava, ramená, kolená, palce (na nohách)

Kolená, palce

Kolená, palce

Hlava, ramená, kolená, palce

Oči, uši, ústa, nos

 

Hra sa môže spievať aj tak, že sa deti navzájom pochytajú za jednotlivé časti tela a točia sa do kola. Napr. 1. raz sa držia rukami za hlavy a zaspievajú celú pieseň, potom sa zas chytia za ramená a zaspievajú celú pieseň, postupne sa pochytajú za kolená, palce, oči, ... a vždy k tomu zaspievajú celú pieseň.

 

Moje telo

(Metodický zásobník)

 

Telíčko je ako skrinka, v ktorej niečo ukrývam,

no namiesto šiat a vecí srdce, pľúca ja tam mám.

Pľúcami ja dýcham rád,

skús to aj ty kamarát.

Srdiečko si v tele bije

a telíčko krásne žije.

Mám rad srdce, pľúca, hlavu, celé telo,

nechcem aby ma v ňom niečo zabolelo.

Mám ho rád a chránim si ho preto,

vďaka srdcu i nohám.

Veľmi rýchlo utekám.

No a keď už dlho bežím,

oddýchnem si kratučko.

A počúvam tichučko,

ako bije srdiečko.


 

OKTÓBER – DARY JESENNEJ PRÍRODY

 

BÁSNE

 

Jeseň

(metodický zásobník)

 

Obrali sme jabĺčka hrušky v sade,

padá lístie zo stromov,

plno je ho všade.

Na kopu ho nazhŕňam,

do košíkov dám.

A z tých najkrajších jabĺčok ponúknem aj Vám.

 

Padá lístie

(http://www.akonaskolu.sk/index.php?sekcia=riekanky&zaradenie=rocne_obdobia&strana=6)

 

Padá lístie, šuchoce:

Šuchy, šuchy, šuchy.

Zajko po ňom dupoce:

Dupi, dupi, dupi.

 

PIESNE

 

Maľovala pani jeseň

(https://sites.google.com/site/emiliatomalova/)

 

Maľovala pani jeseň farbičkami listy.

Jeden hnedý, druhý žltý, tretí taký istý.

Keď sú hrušky, je už jeseň, to my dobre vieme.

Skôr, ako ich ochutnáme, si ich umyjeme.

 

Tancovala babka s dedkom

(metodický zásobník)

 

Tancovala babka s dedkom, rozsypali múčku s vreckom.

 Počkaj, počkaj, babka stará, ako si to tancovala.

Tancovala líška s Mackom na kopčeku hrboľatom,

ako si tak poskakujú, chvosty sa im natriasajú.

 

 

POHYBOVO – RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Hrušky v sade

(metodický zásobník)

 

Postup:

Učiteľka sústredí deti do kruhu. Pred samotným cvičením im zarecituje básničku a ukáže jednotlivé úkony. Deti stoja v kruhu, recitujú a pritom znázorňujú úkony:

 

My sme hrušky 

(deti skáču do kruhu s rukami v bok)

u tetušky, 

(chodia po obvode kruhu – úkony vpravo, vľavo)

pichajú nás

(prstom znázorňujú pichanie)

osy, mušky.

(mávajú rukami v upažení ako krídelkami)

Skočme na zem,

(zastanú)

hopky, hopky,

(dva poskoky)

bude hrušiek

(chytia sa za ruky a otočia sa)

hŕba, kôpky.

Osa, muška odletí,

(zastanú a mávnu rukou ako na odlet)

Bude všetko pre detí.

(tlieskajú)

 

Lístie

(metodický zásobník)

 

Opadalo žlté lístie,

(stoj spojný, vzpažiť – znázorniť padanie listov až do drepu)

ľahlo si, že chce spať.

(ľah na chrbát)

Milý vetrík ponúkol sa,

že ho bude kolísať.

(výskok do stoja rozkročného, ruky vbok, úklony)

Najprv zľahka šuští,

Potom zrazu inú spustí:

(pomalé úklony vystriedajú rýchle úklony)

Poďte deti tancovať.

(točenie sa vo dvojiciach).

 

Kolo nášho lesíka

(metodický zásobník)

 

Kolo nášho lesíka, lesíka

malý ježko narieka, narieka,

že si stratil nové boty, nové boty,

keď šiel včera do roboty, do roboty.

 

Nenariekaj ježko náš, ježko náš,

medzi nami boty máš, boty máš!

Či je ona, či je on,

vypichnem ho z kola von.


 

SEPTEMBER – UŽ SME V ŠKÔLKE

 

BÁSNE

 

Muchotrávka

(https://www.alinka.sk/c/lesne-plody-855.html)

 

Muchotrávka rastie v lesíčku, v lesíčku.

Má ona červenú čiapočku.

Na čiapočke biele bodôčky, bodôčky.

Vyzerá jak dáždnik maličký.

 

 

POHYBOVO – RELAXAČNÉ AKTIVITY

 

Ideme do školičky

(metodický zásobník)

 

Kráčame si po chodníčku, ideme do školičky,

nikoho sa nebojíme, veď sme dobre detičky.

Chytíme sa za ručičky, s mamkou sa rozlúčime,

a keď prídeme do škôlky pekne sa pozdravíme Dobre ráno.

 

Bublina

(https://skolka.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=1)

 

Veľká novina, priletela bublina,

bublina sa nafukuje a pritom si vykračuje,

urobila – bác!


 

TOPlist