Informatický záujmový krúžok

 

Informatický krúžok

Vedúca: Bc. Dana Vaterková

 

 Chápanie informatiky nie je jednotné. Napriek tomu začala ovplyvňovať svet a čo je dôležité, začala svet spájať. Vstupuje prakticky do každej ľudskej činnosti.

 

Charakteristika

Prínos počítača umožňuje deťom postupne si zvyknúť na počítač ako na súčasť prostredia. Špecifické počítačové programy môžu pomôcť pri prevencii a náprave špecifických porúch učenia. Výučbové programy ovplyvňujú rozvoj poznávacích schopností, tvorivostí a kritického myslenia.

 

Cieľ

·         naučiť deti základy práce s digitálnymi technológiami

·         naučiť deti ovládať digitálne hry

·         naučiť deti používať digitálne animované programy určené pre vekovú skupinu

·         naučiť deti komunikovať medzi sebou v kolektíve

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, 1x za 2 týždne, v prípade plánovaného vystúpenia sa termíny prispôsobia po dohode s rodičmi

·         deti prevezme Bc. Dana Vaterková o 13,15 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ- jabĺčková trieda

 

Podmienky

·         informatický krúžok je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5 – 6 rokov

·         pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 15 stretnutiach

 


 

 

 

Zoznam deti

 

Jožko Blažeňák

Katarína Briššová

Eliáš Jozefjak

Jožko Jozefjak

Oliver Müller

Simonka Müllerová

Filip Vaterka

Eliáš Vojtas

Nelka Vojtasová

Stelka Vraňaková

Filipko Žužavka

 


 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

09.10.2017

 

Informatika

-oboznámenie sa s inter.tabuľou

 

23.10.2017

 

Flow!Works

-kreslenie v kresliacom programe

 

06.11.2017

 

Detský kútik 1, 2 , 3

-ovládanie digi. hier

 

20.11.2017

 

Cirkus šaša tomáša

-hranie anim. hier

 

04.12.2017

 

Bee -bot

-ovládanie robotickej včely

 

18.12.2017

 

Paint. Net

-tvorba obrázkov

 


 

TOPlist