Mútňanček

 

Plán práce záujmového krúžku ,,Mútňanček“

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

22.01.2018

 

 

Fašiangy

 

Nácvik divadelného pásma.

 

 

05.02.2018

 

 

Fašiangy

 

Vylepšovanie divadelného pásma (spevu, tanca, ...).

 

 

05.03.2018

 

Ľudový tanec I.

 

 

Ľudová pieseň I.

Nácvik jednotlivých častí z choreografie.

 

Nácvik piesne.

 

 

19.03.2018

 

 

Veľkonočné zvyky a tradície

 

Ukážka divadelného pásma.

 

 

16.04.2018

 

Moderná ľudová pieseň

 

Nácvik piesne.

 

 

 

30.04.2018

 

Moderná ľudová pieseň

 

 

 

 

Zdokonaľovanie v speve.

 

 

 

14.05.2018

Ľudový tanec II.

 

 

Ľudová pieseň II.

Nácvik jednotlivých častí z choreografie.

 

Nácvik piesne.

 

28.05.2018

Ľudový tanec II.

 

 

Ľudová pieseň II.

Zdokonaľovanie prvkov v choreografii.

 

Zdokonaľovanie v speve.

 

11.06.2018

Zhodnotenie krúžku Mútňanček

Opakovanie piesní, tanečných choreografií, hodnotenie krúžku

 
 

 

 

Záujmový krúžok ľudového tanca  a spevu “Mútňanček“

Vedúca: Mgr. Eva Straková

 

Tanec a spev je jedinečná forma vyjadrenia pocitu a považuje sa za najprirodzenejšiu reakciu nášho tela na hudbu.

 

Charakteristika

·         ľudové umenie je priam predurčené rozvíjať vlastnosti ako estetické cítenie, disciplinovanosť, sebavedomie, prispôsobivosť, samostatnosť, rozhodnosť, pohotovosť, tvorivosť a pod., pričom sa deti naučia chápať krásu našich slovenských tradícií

·         deti a ich hravosť, bezprostredné správanie, pohybová zdatnosť nám dávajú príležitosť tieto predpoklady  zdokonaliť  prostredníctvom ľudových tancov, spevu, hier a pásiem

·         deti budú zapojené do činností, ktoré slúžia k rozvoju kľúčových schopností podporujúcich psychomotorický vývoj ich osobnosti, v rámci ktorých si vybudujú lepšie: priestorové vnímanie, rozvoj hudobného a rytmického vnímania, kognitívne schopnosti a radosť z poznávanie vlastnej kultúry

 

Cieľ

·         naučiť deti tancovať krátke choreografie

·         naučiť deti spievať ľudové piesne i v goralskom nárečí, hudobno-pohybové hry a krátke pásma

·          naučiť deti vnímať rytmus, koordináciu pohybov

·         naučiť deti komunikovať medzi sebou v kolektíve

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, 1x za 2 týždne, v prípade plánovaného vystúpenia sa termíny prispôsobia po dohode s rodičmi

·         deti prevezme Mgr. Eva Straková o 12,45 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

 

Podmienky

·         krúžok ľudového tanca a spevu "Mútňanček" je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5 – 6 rokov

·         pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 15 stretnutiach

 


 

 

Zoznam deti

 

Briššová Magdalénka

Bruníková Slávka

Galisová Lilianka

Jozefjak Jožko

Jurčáková Adelka

Kriš Martinko

Maruščáková Nelka

Michalčíková Sofinka

Müllerová Simonka

Serdelová Mária Magdalénka

Straková Evička

Triebeľ Aďko

Vojtasová Nelka

Vraňáková Stelka

 


 

TOPlist