Oznamy

 

Milí rodičia, dňa 24. októbra 2017 (t.j. v utorok) sa budeme fotiť. Fotenie je bezplatné a potrebné pre účely našej materskej školy. Prosíme vás, milí rodičia, aby v ten deň prišli do materskej škole všetky deti. Za pochopenie ďakujeme.

                                                                                                                                                                                                     Vaša MŠ


 

 

Milí rodičia, ak by ste chceli, môžete Milanka Tomašáka podporiť zakúpením kalendára, ktorý si môžete záväzne objednať u pani učiteliek v triede do 20.októbra 2017. Bližšie informácie o Milankovi nájdete na :  

www.facebook.com/pomocpremilanka/

Súčasne je možnosť podporiť Milanka aj zberom vrchnáčikov, ktoré možete odovzdať učiteľkám v triede. Za vašu podporu vám vopred ďakujeme. 

 

                                                                     Vaša MŠ 


 

Milí rodičia, opäť sme sa prihlásili do súťaže Domestos pre školy, pretože chceme zlepšiť návyky detí a zrenovovať prostredie toaliet v našej materskej škole. Obraciame sa preto k vám, lebo vieme, že bez vašej pomoci to nezvládneme. Stačí, keď navštívite stránku www.domestospreskoly.sk, kde sa dozviete viac ako sa môžte registrovať a pomôcť nám. Podrobnejšie informácie môžete nájsť aj v našej rubrike Súťaže.

 

Za vašu podporu vám ďakujeme.

                                                                                                    Vaša MŠ


 

 

Pani logopédka príde 

10.11.2017

20.11.2017

zapisovať sa môžete na nástenke

pri triede D - jabĺčkovej. 

Taktiež vás prosíme, aby ste si vybrali jeden termín v mesiaci, aby sa mohli zúčastniť aj ostatné deti. Za pochopenie ďakujeme.

 


 

 

Platenie za MŠ

 

1. platbu zaplatiť v dňoch: 25., 26., 27. - septembra 2017, zaplatiť naraz do konca kalendárneho roka 2017, t.zn. 6x4 = 24.-€

 

2. platbu môžete zaplatiť v dvoch splátkach, alebo aj naraz, t.zn.

18.-€  24., 25., 26.  - januára 2018

18.-€, 24., 25., 26. - apríla 2018

 

alebo

24., 25., 26. - januára 2018 – 36.-€

 

Číslo účtu: SK65 5600 0000 0040 4151 4006

Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa

 


 

 

ČO DIEŤA POTREBUJE DO  MATERSKEJ ŠKOLY

 

PREDŠKOLÁCI

 

TRIEDA C+D

 

·       Toaletný papier

·       Mydlo

·       Vreckovky v krabičke - 2x

·       Zubná pasta - 2x

·       Zubná kefka

·       Náhradné oblečenie

·       Úbor na cvičenie (kraťasy a tričko)

·       Deka a vankúšik na oddych

·       Pohár na vodu

·       Hrebeň

 

 

STREDNÉ DETI

 

TRIEDA  A+B

 

·       Toaletný papier

·       Mydlo

·       Vreckovky v krabičke - 2x

·       Zubná pasta - 2x

·       Zubná kefka

·       Náhradné oblečenie

·       Deka a vankúšik na oddych

·       Pohár na vodu

·       Hrebeň

 

 

NAJMENŠIE  DETI

 

TRIEDA  E

 

·       Toaletný papier

·       Vreckovky v krabičke - 2x

·       Vlhčené vreckovky - 1x

·       Jednorazová podložka na spanie - 2x

·       Pyžamo

·       Náhradné oblečenie

·       Pohár na vodu

·       Hrebeň

 


 

TOPlist