Prírodovedný krúžok

Prírodovedný krúžok

Vedúca: Kristína Čierniková

 

 

Charakteristika

 

  • prírodovedný krúžok bude zameraný na rozvíjanie a utváranie vhodných postojov, hodnôt a samozrejme aj na aktívnu prácu detí s darmi prírody a pohybovú aktivitu deti

 

Cieľ

 

  • je upevňovať pozitívny vzťah k prírode, rastlinám a živočíchom
  • v zimnom období starostlivosť o vtáčiky
  • jarné vysádzanie semiačok spojené so starostlivosťou a sledovaním ich rastu
  • dbať o čistotu prostredia v okolí materskej školy - zbieranie papierov a iných odpadkov v okolí MŠ

 

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

 

  • 45 minút, - od 12:15 - 13:00 hod. 1x za 2 týždne
  • deti prevezme Kristína Čierniková o 12,15 hod.
  • činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať podľa naplánovanej aktivity.

 

 

Podmienky

 

  • prírodovedný krúžok je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5 – 6 rokov
  • pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 15 stretnutiach

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

04.10.2018

Turistická vychádzka do blízkeho okolia

Pozorovať jesenné obdobie a viesť deti k pohybovej aktivite

 

18.10.2018

Farby v prírode

Pozorovať krásu a farebnosť jesennej prírody

 

15.11.2018

Zdravá príroda

Starať sa o čistotu okolia MŠ

 

29.11.2018

Jesenné upratovanie – hrabanie lístia

Rozvíjať u deti pracovné zručnosti

 

13.12.2018

Príprava kŕmidiel pre vtáčiky

Rozvíjať u detí zodpovednosť a starostlivosť o vtáčiky v zime

 

 

ZOZNAM DETI

 

HUTKOVÁ TEREZKA

JANEČKOVÁ KATARÍNKA

OKOLIČÁNY MATÚŠKO

ROMAŇÁK JAKUBKO

TOMAŠÁK MARTINKO

BRIŠ ALEXKO

DZUREK TOMÁŠKO


 

TOPlist