Prírodovedný záujmový krúžok

 

Plán práce prírodovedného záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

25.01.2018

 Dokrmovanie vtáčikov

Starať sa o vtáčiky v zimnom období

 

08.02.2018

Pohyb v prírode - pozorovanie stôp v snehu

Pozorovať rozoznávať stopy v snehu

 

22.02.2018

Vychádzka spojená s pozorovaním lesných zvierat

Pozorovať život lesných zvierat v zimnom období

 

08.03.2018

Pohyb v prírode – zobúdzanie jarnej prírody

Pozorovať a vnímať jarnú prírodu

 

22.03.2018

Vnímanie a rozlišovanie živej a neživej prírody

Rozvíjať vnímanie okolitej prírody

 

05.04.2018

Vychádzka – veselé kamienky

Rozvíjať fantáziu a slovnú zásobu deti

19.04.2018

Jarné upratovanie- v okolí materskej školy

Viesť deti udržiavať poriadok

03.05.2018

Príprava pôdy na výsadbu semiačok a ich výsev

Rozvíjať jemnú motoriku so zreteľom na pracovné činnosti

17.05.2018

Oboznámiť sa s bezpečnostnými a etickými zásadami pobytu v prírode

Rozvíjať vzťah k prírode a viesť deti, aby si všímali svoje okolie

31.05.2018

Zvieratá v prírode – pozorovanie hmyzu

Pozorovať život na lúke

14.06.2018

Vyhodnotenie krúžku

Rozvíjať slovnú zásobu a vzťah k prírode

 
 

 

 

Prírodovedný krúžok

Vedúca: Kristína Čierniková

 

Charakteristika

·         prírodovedný krúžok bude zameraný na rozvíjanie a utváranie vhodných postojov, hodnôt a samozrejme aj na aktívnu prácu detí s darmi prírody a pohybovú aktivitu deti

 

Cieľ

·         je upevňovať pozitívny vzťah k prírode, rastlinám a živočíchom

·         v zimnom období starostlivosť o vtáčiky

·         jarné vysádzanie semiačok spojené so starostlivosťou a sledovaním ich rastu

·         dbať o čistotu prostredia v okolí materskej školy – zbieranie papierov a iných odpadkov v okolí MŠ

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, - od 13,00hod. do 13,45 hod., 1x za 2 týždne

·         deti prevezme Kristína Čierniková o 13,00 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať podľa naplánovanej aktivity. V motýlikovej triede alebo pobytom vonku.

 

Podmienky

·         prírodovedný krúžok je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5 – 6 rokov

·         pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 15 stretnutiach

 


 

 

Zoznam deti

 

Blažeňák Jožko

Bruníková Slávka

Galisová Lilianka

Kosmeľ Jožko

Müllerová Simonka

Sadlák Stanko

Sekulová Adelka

Straka Kristián

Straka Miško

Tomašáková Karolínka

Vaterka Filipko

Vojtas Eliáško

Vojtasová Nelka

 


 

TOPlist