Prírodovedný záujmový krúžok

 

Prírodovedný krúžok

Vedúca: Kristína Čierniková

 

Charakteristika

·         prírodovedný krúžok bude zameraný na rozvíjanie a utváranie vhodných postojov, hodnôt a samozrejme aj na aktívnu prácu detí s darmi prírody a pohybovú aktivitu deti

 

Cieľ

·         je upevňovať pozitívny vzťah k prírode, rastlinám a živočíchom

·         v zimnom období starostlivosť o vtáčiky

·         jarné vysádzanie semiačok spojené so starostlivosťou a sledovaním ich rastu

·         dbať o čistotu prostredia v okolí materskej školy – zbieranie papierov a iných odpadkov v okolí MŠ

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, - od 13,00hod. do 13,45 hod., 1x za 2 týždne

·         deti prevezme Kristína Čierniková o 13,00 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať podľa naplánovanej aktivity. V motýlikovej triede alebo pobytom vonku.

 

Podmienky

·         prírodovedný krúžok je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5 – 6 rokov

·         pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 15 stretnutiach

 


 

 

Zoznam deti

 

Blažeňák Jožko

Bruníková Slávka

Galisová Lilianka

Kosmeľ Jožko

Müllerová Simonka

Sadlák Stanko

Sekulová Adelka

Straka Kristián

Straka Miško

Tomašáková Karolínka

Vaterka Filipko

Vojtas Eliáško

Vojtasová Nelka

 


 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

05.10.2017

 

Turistická vychádzka do blízkeho okolia

Pozorovať jesenné obdobie a viesť deti k pohybovej aktivite

 

19.10.2017

 

Farby v prírode

Pozorovať krásu a farebnosť jesennej prírody

 

2.11.2017

 

Zdravá príroda

Starať sa o čistotu okolia MŠ

 

16.11.2017

 

Jesenné upratovanie – hrabanie lístia

Rozvíjať u deti pracovné zručnosti

 

30.11.2017

 

Poklady jesene – tvoríme s prírodou

Rozvíjať zručnosť a fantáziu deti

 

14.12.2017

 

Príprava kŕmidiel pre vtáčiky

Rozvíjať u detí zodpovednosť a starostlivosť o vtáčiky v zime

 

 

 


 
TOPlist