Šikovníček 1. skupina

 

Zábavný krúžok “ŠIKOVNÍČEK“

Vedúca: Bc. Alena Rafajová

 

 

Charakteristika

·        krúžok je zameraný na rozvíjanie výtvarných, pohybových, pracovných, grafomotorických, vzdelávacích schopností detí,

·        podporuje správny psychomotorický vývin, vizuomotorickú koordináciu, priestorovú orientáciu, fantáziu, tvorivosť a spoluprácu,

·         deťom obdareným ,,šikovnými rukami“ umožňuje vyniknúť a napomáha aj rozvoju po stránke verbálnej, citovej a rozumovej.

 

Cieľ

·         rozvíja tvorivú fantáziu, predstavivosť, šikovnosť, obratnosť, pohybovú zručnosť, výtvarnú a hudobnú tvorivosť, pamäť, myslenie, reč,

·        oboznámi sa s  rôznymi súťaživými a pohybovými hrami, výtvarnými technikami, hrami na zdokonaľovanie pohybu, didaktickými hrami na upevňovanie farieb a na rozvoj matematických predstáv,

·        dieťa si hravou formou rozširuje svoje vedomosti, zručnosti, skúsenosti

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, 1x za 2 týždne,

·         deti prevezme Bc. Alena Rafajová o 12:15 – 13:00 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

 

Podmienky

·         zábavný krúžok „Šikovníček“  je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 3 – 4 rokov

 


 

 

Zoznam deti

 

Blahútová Janka

Burdiláková Miriamka

Holubjak Ľuboško

Hutková Terezka

Knezovičová Alžbetka

Kubalák Marek

Malák Jakubko

Michalčíková Nelka

Plašťák Natanielko

Tomašák Martinko

Tomašáková Kiarka

Triebeľ Filipko

 


 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

03.10.2017

 

 

Koleso priateľstva

Zdokonaľuje pohybovú zručnosť- obratnosť, šikovnosť, vytrvalosť.

 

17.10.2017

 

 

Nepustím ťa

Spolupracuje vo dvojici s kamarátom

 

31.10.2017

 

 

Farebné cestičky

Vymenuje postupne čísla od 1-6

 

14.11.2017

 

 

Poskladám si obrázok

Spája z paličiek jednoduchý obrázok, priestorovú zostavu.

 

28.11.2017

 

Popletené nožičky

Rozlišuje základné farby a ich farebné odtiene

 

12.12.2017

 

 

Rýchle autá

V súťaži rešpektuje dohodnuté pravidlá. 

 


 

TOPlist