Šikovníček 1. skupina

 

Plán práce záujmového krúžku ,, Šikovníček“

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

26.01.2018

 

 

Farebný obrázok

Správne priradí farbu a tvar obrázka

 

06.02.2018

 

 

Kráľ / kráľovná

Priradením tvaru vytvorí kráľovskú korunu

 

06.03.2018

 

 

Farebné geom. tvary

Oboznámi sa so základnými geom. tvarmi

20.03.2018

 

Puzzle

Poskladá a pripevní puzzle lepením

03.04.2018

 

Preteky zvieratiek

Rozlišuje základné farby

17.04.2018

 

Človeče, nehnevaj sa

Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastnosti

15.05.2018

Štvorce rôznych tvarov

Spolupracuje vo dvojici s kamarátom

 

29.05.2018

 

 

Lovenie rybiek

Vymenuje postupne čísla od 1-10

 

12.06.2018

 

Vyhodnotenie krúžku

Slovne zhodnotí záujmový krúžok „Šikovníček „

 


 

 

Zábavný krúžok “ŠIKOVNÍČEK“

Vedúca: Bc. Alena Rafajová

 

 

Charakteristika

·        krúžok je zameraný na rozvíjanie výtvarných, pohybových, pracovných, grafomotorických, vzdelávacích schopností detí,

·        podporuje správny psychomotorický vývin, vizuomotorickú koordináciu, priestorovú orientáciu, fantáziu, tvorivosť a spoluprácu,

·         deťom obdareným ,,šikovnými rukami“ umožňuje vyniknúť a napomáha aj rozvoju po stránke verbálnej, citovej a rozumovej.

 

Cieľ

·         rozvíja tvorivú fantáziu, predstavivosť, šikovnosť, obratnosť, pohybovú zručnosť, výtvarnú a hudobnú tvorivosť, pamäť, myslenie, reč,

·        oboznámi sa s  rôznymi súťaživými a pohybovými hrami, výtvarnými technikami, hrami na zdokonaľovanie pohybu, didaktickými hrami na upevňovanie farieb a na rozvoj matematických predstáv,

·        dieťa si hravou formou rozširuje svoje vedomosti, zručnosti, skúsenosti

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, 1x za 2 týždne,

·         deti prevezme Bc. Alena Rafajová o 12:15 – 13:00 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

 

Podmienky

·         zábavný krúžok „Šikovníček“  je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 3 – 4 rokov

 


 

 

Zoznam deti

 

Blahútová Janka

Burdiláková Miriamka

Holubjak Ľuboško

Hutková Terezka

Knezovičová Alžbetka

Kubalák Marek

Malák Jakubko

Michalčíková Nelka

Plašťák Natanielko

Tomašák Martinko

Tomašáková Kiarka

Triebeľ Filipko

 


 

TOPlist