Šikovníček 2. skupina

 

Plán práce záujmového krúžku ,, Šikovníček“

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

18.01. 2018

Veselé chvostíky

Rešpektovať dohodnuté pravidlá v pohybovej hre a dodržiavať ich.

01.02. 2018

Šašo

Spájať časti obrázka lepením a pri práci udržiavať poriadok.

15.02.2018

Človeče nehnevaj sa

Sústrediť sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.

01.03.2018

Farebný kolotoč

Ovládať skok znožmo a skok cez prekážku.

15.03.2018

Narcis

Rozvíjať predstavivosť a fantáziu.

12.04. 2018

Lúka plná kvetov

Opísať obsah kresby a pomenovať ju.

26.04.2018

Slimačia hra

Opakovať základné čísla a farby.

10.05.2018

Rozkvitnutý strom

Experimentovať s materiálom (krčenie papiera).

24.05.2018

Hľadáme dvojice

Rozvíjať pozornosť a postreh.

07.06.2018

Tešíme sa na leto

Podporovať sebahodnotenie.

 


 

 

Záujmový krúžok „Šikovníček“

Vedúca: Ivana Judiaková

 

Charakteristika

·         záujmovú krúžok „Šikovníček“ v sebe spája zložky citovej, rozumovej a pracovnej výchovy a pozitívne pôsobí na celú osobnosť dieťaťa 

·         výtvarná činnosť rozvíja u detí intuíciu, predstavivosť, fantáziu, a manuálne zručnosti, poskytuje relaxáciu a uvoľnenie a plní zároveň terapeutickú funkciu

·         deti sa učia krásu vnímať a predovšetkým ju vlastnou tvorivou aktivitou vytvárať 

·         oboznamujú sa s rozličnými výtvarnými technikami a postupmi a prichádzajú do kontaktu s rôznym výtvarným materiálom

·         deti sú vedené k samostatnosti, tvorivosti, spontánnosti a radosti z tvorivého procesu, zapájajú sa do výtvarných súťaží, v ktorých majú možnosť preukázať svoj talent a špecifické schopnosti.

 

Cieľ

·         rozvíja tvorivú fantáziu, predstavivosť, šikovnosť, obratnosť, pohybovú zručnosť, výtvarnú a hudobnú tvorivosť, pamäť, myslenie, reč

·         rozvíja estetické cítenie

·         utvára zmyslel pre čistotu a poriadok v pracovnom prostredí

·         dieťa si hravou formou rozširuje svoje vedomosti, zručnosti, skúsenosti

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, 1x za 2 týždne, v prípade plánovaného vystúpenia sa termíny prispôsobia po dohode s rodičmi

·         deti prevezme Ivana Judiaková o 12,15 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

 

Podmienky

·        „Šikovníček“ je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 3-4 rokov

 


 

 

Zoznam deti

 

Bulák Robko

Durčáková Mária

Dzurek Tomáško

Jaňáková Vaneska

Jurčák Samko

Karliak Filipko

Ondrek Milánko

Padušňáková Paulínka

Skorková Vaneska

Špitál Jurko 

Žužavková Žanetka

 


 

TOPlist