Šikovníček 2. skupina

 

Záujmový krúžok „Šikovníček“

Vedúca: Ivana Judiaková

 

Charakteristika

·         záujmovú krúžok „Šikovníček“ v sebe spája zložky citovej, rozumovej a pracovnej výchovy a pozitívne pôsobí na celú osobnosť dieťaťa 

·         výtvarná činnosť rozvíja u detí intuíciu, predstavivosť, fantáziu, a manuálne zručnosti, poskytuje relaxáciu a uvoľnenie a plní zároveň terapeutickú funkciu

·         deti sa učia krásu vnímať a predovšetkým ju vlastnou tvorivou aktivitou vytvárať 

·         oboznamujú sa s rozličnými výtvarnými technikami a postupmi a prichádzajú do kontaktu s rôznym výtvarným materiálom

·         deti sú vedené k samostatnosti, tvorivosti, spontánnosti a radosti z tvorivého procesu, zapájajú sa do výtvarných súťaží, v ktorých majú možnosť preukázať svoj talent a špecifické schopnosti.

 

Cieľ

·         rozvíja tvorivú fantáziu, predstavivosť, šikovnosť, obratnosť, pohybovú zručnosť, výtvarnú a hudobnú tvorivosť, pamäť, myslenie, reč

·         rozvíja estetické cítenie

·         utvára zmyslel pre čistotu a poriadok v pracovnom prostredí

·         dieťa si hravou formou rozširuje svoje vedomosti, zručnosti, skúsenosti

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, 1x za 2 týždne, v prípade plánovaného vystúpenia sa termíny prispôsobia po dohode s rodičmi

·         deti prevezme Ivana Judiaková o 12,15 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

 

Podmienky

·        „Šikovníček“ je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 3-4 rokov

 


 

 

Zoznam deti

 

Bulák Robko

Durčáková Mária

Dzurek Tomáško

Jaňáková Vaneska

Jurčák Samko

Karliak Filipko

Ondrek Milánko

Padušňáková Paulínka

Skorková Vaneska

Špitál Jurko 

Žužavková Žanetka

 


 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

12.10.2017

 

Jesenné aranžmány

Rozvíjať fantáziu, kreativitu a predstavivosť.

 

26.10.2017

 

Koláž

Spájať časti obrázkov s lepením.

 

09.11.2017

 

Tvorenie z odpadového materiálu

Vytvoriť produkt z rozmanitého materiálu rôznymi technikami.

 

23.11.2017

 

Farebné čižmičky pre Mikuláša

Podporovať a podnecovať nápaditosť dieťaťa.

 

07.12.2017

 

Tvorivé dielne

Kresliť a maľovať s radosťou a hravo, experimentovať s výtvarným materiálom.

 

21.12.2017

 

Príprava na Vianoce

Zhotoviť vianočný pozdrav podľa vlastnej fantázie.

 


 

TOPlist