Šikovníček

Záujmový krúžok „Šikovníček“

Vedúca: Ivana Judiaková

 

 

Charakteristika

 

·         záujmový krúžok „Šikovníček“ v sebe spája zložky citovej, rozumovej a pracovnej výchovy a pozitívne pôsobí na celú osobnosť dieťaťa 

·         výtvarná činnosť rozvíja u detí intuíciu, predstavivosť, fantáziu, a manuálne zručnosti, poskytuje relaxáciu a uvoľnenie a plní zároveň terapeutickú funkciu

·         deti sa učia krásu vnímať a predovšetkým ju vlastnou tvorivou aktivitou vytvárať 

·         oboznamujú sa s rozličnými výtvarnými technikami a postupmi a prichádzajú do kontaktu s rôznym výtvarným materiálom

·         deti sú vedené k samostatnosti, tvorivosti, spontánnosti a radosti z tvorivého procesu, zapájajú sa do výtvarných súťaží, v ktorých majú možnosť preukázať svoj talent a špecifické schopnosti.

 

Cieľ

 

·         rozvíja tvorivú fantáziu, predstavivosť, šikovnosť, obratnosť, pohybovú zručnosť, výtvarnú tvorivosť, pamäť, myslenie, reč

·         rozvíja estetické cítenie

·         utvára zmyslel pre čistotu a poriadok v pracovnom prostredí

·         dieťa si hravou formou rozširuje svoje vedomosti, zručnosti, skúsenosti

 

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

 

·         45 minút, 1x za 2 týždne,

·         deti prevezme Ivana Judiaková o 12,15 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

 

 

Podmienky

 

·         krúžok „Šikovníček“ je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku od 3 do 4 rokov

 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

01.10.2018

 

Veselý Ježko- Jožko

Rozvíjať fantáziu, kreativitu a predstavivosť.

 

15.10.2018

 

 

Zabudnutá muchotrávka

Spájať časti obrázkov s lepením.

 

29.10.2018

 

Strašidelné tekvice

Rozvíjať správny úchop pastelky s natiahnutým ukazovákom.

 

12.11.2018

 

Dúhová hra

Rozvíjať rýchlosť, dbať na bezpečnosť, utvrdzovať poznatky o farbách

 

26.11.2018

 

Mikulášska čižma

Kresliť a maľovať s radosťou a hravo, experimentovať s výtvarným materiálom.

 

10.12.2018

 

Vianočný pozdrav

Zhotoviť vianočný pozdrav , rozvíjať fantáziu a predstavivosť.

 

ZOZNAM DETI

 

BABEČKA DAMIÁNKO

BUGAJ DÁRIUSKO

IGLARČÍK MAREK

JAŇÁK IGORKO

JAŇAKOVÁ VANESKA

KNEZOVIČ RIŠKO

KNEZOVIČOVÁ KAROLÍNKA

KONDELOVÁ ADELKA

KRIŠOVÁ MIA

KŠENZULÁKOVÁ SLÁVKA

KUBALÁKOVÁ ALEXANDRA

MAČUŠ DÁVIDKO

MICHALČÍKOVÁ NELKA

MÜLLER KRISTIÁNKO

MÜLLEROVÁ VANESKA

ONDREK NIKOLASKO

PODSTRELENÁ FERKO

TRIEBELOVÁ REBEKA

VRAŇÁK LUKÁŠKO


 

TOPlist