Spievankovo

 

Záujmový krúžok “SPIEVANKOVO“

Vedúca: Bc. Lucia Brišová

 

Charakteristika

  • jedným z hlavných cieľov výchovy  a vzdelávania v materskej škole je podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, dieťa je potrebne vnímať ako jedinečnú osobnosť s väčšou, či menšou mierou hudobného nadania, ktorá má právo byť rozvíjaná po hudobnej i emocionálnej stránke

 

  • k spevu detí nepochybne patrí pohyb, ktorý sa bude v tomto krúžku realizovať prostredníctvom hudobno-pohybových hier, hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy), hrou na ozvenu a dramatizáciou

 

  • spev budú môcť deti spestriť a oživiť Orffovými hudobnými nástrojmi, na ktorých budú môcť hrať

 

Cieľ

·         prostredníctvom detských a ľudových piesní rozvíjať hudobné schopnosti detí

·         rozvíjať schopnosť spojiť spev s hrou na detských hudobných nástrojoch

·         pozitívne rozvíjať hudobný sluch u detí predškolského veku

·         spievať piesne v goralskom nárečí

·         utvárať pozitívny vzťah k ľudovým tradíciám

·         prostredníctvom dramatizácie zahrať krátke divadielko

 

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, 1x za 2 týždne

·         deti prevezme Bc. Lucia Brišová o 12:30- 13:15 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

 

 

Podmienky

·         záujmový krúžok "Spievankovo" je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5 – 6 rokov

·         pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 15 stretnutiach

 


 

 

Zoznam deti

 

Galisová Lilianka

Kriš Martinko

Michalčíková Sofinka

Sekulová Adelka

Straková Evička

                                         Vraňaková Stelka

Vojtasová Nelka

 


 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

11.10.2017

 

Kohútik  jarabý

 

 

 

Maličká som

 

Zistiť spevácke a dramatizačné prekoncepty detí.

 

Oboznámiť detí s detskými hudobnými nástrojmi.

 

25.10.2017

 

Divadielko Hľadanie vianočného stromčeka

 

 

Nácvik divadielka Hľadanie vianočného stromčeka.

 

 

08.11.2017

 

Divadielko Hľadanie vianočného stromčeka

 

Zdokonaľovanie jednotlivých častí z predchádzajúceho stretnutia a nácvik nových

 

 

 

22.11.2017

 

Divadielko Hľadanie vianočného stromčeka a Ako zvieratka hľadali Vianoce.

Vylepšovanie divadielka Hľadanie vianočného stromčeka.

Nácvik divadielka Ako zvieratká hľadali Vianoce.

 

06.12.2017

 

Divadielko Ako zvieratká hľadali Vianoce.

Zdokonaľovanie jednotlivých častí z predchádzajúceho stretnutia a nácvik nových.

 

20.12.2017

 

Divadielko Hľadanie vianočného stromčeka a Ako zvieratká hľadali Vianoce.

Vylepšovanie divadiel, spevu, dramatizácie a hovoreného slová.

 

 


 

TOPlist