Spievankovo

 

Záujmový krúžok “SPIEVANKOVO“

Vedúca: Bc. Lucia Brišová

 

Charakteristika

  • jedným z hlavných cieľov výchovy  a vzdelávania v materskej škole je podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, dieťa je potrebne vnímať ako jedinečnú osobnosť s väčšou, či menšou mierou hudobného nadania, ktorá má právo byť rozvíjaná po hudobnej i emocionálnej stránke

 

  • k spevu detí nepochybne patrí pohyb, ktorý sa bude v tomto krúžku realizovať prostredníctvom hudobno-pohybových hier, hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy), hrou na ozvenu a dramatizáciou

 

  • spev budú môcť deti spestriť a oživiť Orffovými hudobnými nástrojmi, na ktorých budú môcť hrať

 

Cieľ

·         prostredníctvom detských a ľudových piesní rozvíjať hudobné schopnosti detí

·         rozvíjať schopnosť spojiť spev s hrou na detských hudobných nástrojoch

·         pozitívne rozvíjať hudobný sluch u detí predškolského veku

·         spievať piesne v goralskom nárečí

·         utvárať pozitívny vzťah k ľudovým tradíciám

·         prostredníctvom dramatizácie zahrať krátke divadielko

 

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, 1x za 2 týždne

·         deti prevezme Bc. Lucia Brišová o 12:30- 13:15 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

 

 

Podmienky

·         záujmový krúžok "Spievankovo" je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5 – 6 rokov

·         pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 15 stretnutiach

 


 

 

Zoznam deti

 

Galisová Lilianka

Kriš Martinko

Michalčíková Sofinka

Sekulová Adelka

Straková Evička

                                         Vraňaková Stelka

Vojtasová Nelka

 


 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

11.10.2017

 

Kohútik  jarabý

 

 

 

Maličká som

 

Zistiť spevácke a dramatizačné prekoncepty detí.

 

Oboznámiť detí s detskými hudobnými nástrojmi.

 

25.10.2017

 

Tri prasiatka

 

Pieseň k dramatizácii – My sme tri prasiatka smelé.

Nácvik dramatizácie.

 Nácvik piesne.

 

08.11.2017

 

Tri prasiatka

 

 

 

 

Piesne k dramatizácii - Mám slamený pekný dom,..., My všetci máme svoj dom

Zdokonaľovanie v dramatizovaní jednotlivých častí rozprávky.

 

Nácvik piesne pri stavaní jednotlivých domčekov.

 

22.11.2017

 

Tri prasiatka

 

 

Piesne k dramatizácií na nápev piesne Na Orave

Nácvik druhej časti rozprávky.

 

Nácvik piesne.

 

06.12.2017

 

Tri prasiatka na scénu

Dramatizácia celej rozprávky.

 

20.12.2017

 

Vianočné piesne, koledy

Spev vianočných piesní a kolied.

 

 


 

TOPlist