Spoznávame krajiny

 

Záujmový krúžok – Spoznávame krajiny

Vedúca: Mgr. Marta Veselovská

 

Charakteristika

·         ľudstvo je súčasťou vesmíru a celej zemegule, preto je dôležité poskytnúť deťom základné informácie o svete v ktorom žijeme a sme jeho súčasťou

·         tieto informácie zabezpečujú žiakom všeobecný základ pre ich budúce vzdelávanie a pochopenie jednotlivých prírodných zákonitosti

·         deti budú zapojené do činnosti, ktoré umožňujú rozvoj ich tvorivosti, fantázie, samostatnosti, rozhodnosti, zodpovednosti a pod.,

·         hravou formou si upevnia už získané poznatky a skúsenosti a doplnia o nové

 

Cieľ

·       oboznámiť deti s glóbusom, mapou a atlasom

·       naučiť detí základné informácie o hviezdach a o vesmíre

·       naučiť deti základné poznatky o Slovensku

·       naučiť deti významné chránené kultúrne pamiatky a prírodné rezervácie Slovenska

·       naučiť deti základné informácie o jednotlivých kontinentoch

·       naučiť detí aké zvieratá sa vyskytujú na jednotlivých kontinetoch

·       naučiť deti základné informácie o jednotlivých významných a veľkých krajinách a mestách

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, 1x za 2 týždne

·         deti prevezme Mgr. Marta Veselovská o 12,45 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

 

Podmienky

·         krúžok spoznávania krajín je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5 – 6 rokov

·         pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 12 stretnutiach

 


 

 

Zoznam deti

 

Brodecová Adelka

Ďurčák Filipko

Hušľová Tamarka

Jurčák Cyprián

Kozaňák Stanko

Sadlák Stanko

Triebeľ Aďko

Vaterka Filipko

Vojtasová Nelka

 


 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

10.10.2017

 

Kamarátka mapa a kamarát atlas

Orientovať sa prostredníctvom mapy.

 

24.10.2017

 

 

Farebný glóbus

Manipulovať s glóbusom.

 

7.11.2017

 

 

Putovanie vesmírom

Rozvíjať fantáziu a predstavivosť o vesmíre.

 

21.11.2017

 

 

Naša krajina

Rozšíriť poznatky o Slovensku.

 

5.12.2017

 

 

Európa na dlani

Osvojiť si základné poznatky o Európe.

 

19.12.2017

 

 

Vzdialená Austrália

 

Vymenovať typické znaky Austrálie.

 


 

TOPlist