Spoznávame krajiny

 

Plán práce záujmového krúžku ,, Spoznávame krajiny“

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

16.01.2018

 

Horúca Afrika

Vedieť základné znaky Afriky.

 

30.01.2018

 

Prosperujúca Severná Amerika

Zdokonaliť poznatky o Amerike.

 

13.02.2018

 

Spoznávame Južnú Ameriku

Osvojiť si informácie o Južnej Amerike.

 

27.02.2018

 

Rôznorodosť Ázie

Vymenovať typické znaky Ázie.

 

13.03.2018

 

Najväčší ostrov Grónsko

Charakterizovať Grónsko.

 

27.03.2018

 

Ľadový severný a južný oceán

Utvrdiť poznatky o oceánoch.

10.04.2018

Zaľadnená Antarktída

Zlepšiť vedomostí o Antarktíde.

24.04.2018

Putovanie Arktídou

Prehĺbiť znalosti o Arktíde.

22.05.2018

Rozľahlý Atlantický a Indický oceán

Rozvíjať fantáziu a predstavivosť o svete.

05.06.2018

Najväčší oceán na svete

Ukázať významné oblasti na mape.

 

 


 

 

Záujmový krúžok – Spoznávame krajiny

Vedúca: Mgr. Marta Veselovská

 

Charakteristika

·         ľudstvo je súčasťou vesmíru a celej zemegule, preto je dôležité poskytnúť deťom základné informácie o svete v ktorom žijeme a sme jeho súčasťou

·         tieto informácie zabezpečujú žiakom všeobecný základ pre ich budúce vzdelávanie a pochopenie jednotlivých prírodných zákonitosti

·         deti budú zapojené do činnosti, ktoré umožňujú rozvoj ich tvorivosti, fantázie, samostatnosti, rozhodnosti, zodpovednosti a pod.,

·         hravou formou si upevnia už získané poznatky a skúsenosti a doplnia o nové

 

Cieľ

·       oboznámiť deti s glóbusom, mapou a atlasom

·       naučiť detí základné informácie o hviezdach a o vesmíre

·       naučiť deti základné poznatky o Slovensku

·       naučiť deti významné chránené kultúrne pamiatky a prírodné rezervácie Slovenska

·       naučiť deti základné informácie o jednotlivých kontinentoch

·       naučiť detí aké zvieratá sa vyskytujú na jednotlivých kontinetoch

·       naučiť deti základné informácie o jednotlivých významných a veľkých krajinách a mestách

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

·         45 minút, 1x za 2 týždne

·         deti prevezme Mgr. Marta Veselovská o 12,45 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, vedľa jabĺčkovej triedy

 

Podmienky

·         krúžok spoznávania krajín je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5 – 6 rokov

·         pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 12 stretnutiach

 


 

 

Zoznam deti

 

Brodecová Adelka

Ďurčák Filipko

Hušľová Tamarka

Jurčák Cyprián

Kozaňák Stanko

Sadlák Stanko

Triebeľ Aďko

Vaterka Filipko

Vojtasová Nelka

 


 

TOPlist