Spoznávame tajomstvá lesa

Záujmový krúžok “Spoznávame tajomstvá lesa“

Vedúca: Bc. Zdenka Rafajová

 

 

 

Charakteristika

 

·        v každej materskej škole je  jedna z tematických oblastí, ktorá sa zaoberá lesnými zvieratami, ale v tento krúžok, bude hlbšie objasňovať rôzne tajomstvá o lese, ktoré bežne nevieme

  • v krúžku „spoznávame tajomstvá lesa“  bude bližšie poukazovať na zvieratá žijúce v lese o ktorých deti veľa nevedia
  • krúžok je zameraný nielen na teóriu o lese a zvieratách, ale aj na pohybovú hru, vytváranie rôznych zaujímavých produktov (z odpadového materiálu, čo nám dá príroda).
  • naším hlavným cieľom je odhaľovať tajomstvá a preto sa budeme snažiť deťom predostrieť veci o lese, ktoré ešte nepoznajú   cez rôzne zaujímavé činnosti

 

 

Cieľ

 

·         rozvíjať schopnosť rozlišovať jednotlivé lesné zvieratá

·         prehlbovať u detí vzťah k prírode  prostredníctvom exkurzii

·         upevňovať pravidlá správania sa v lese a jeho blízkom okolí

·         prostredníctvom rôznych pohybových hier sa zahrať na zvieratá žijúce v lese

·         používať rôzne materiály vrátane odpadového na vytvorenie lesných zvierat

 

 

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

 

·         30 minút, 1 x za 2 týždne

·         deti prevezme Bc. Zdenka Rafajová o 12:15- 12:45 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, v jabĺčkovej triede

 

 

Podmienky

 

·         záujmový krúžok "Spoznávame tajomstvá lesa" je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 3– 4 rokov

·         pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň 10 stretnutí

 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

08. 10. 2018

 

Ktoré už poznáš??

 

 

 

 

Zisťovať u detí prostredníctvom obrázkov, ktoré lesné zvieratá poznajú a ktoré nie

 

22. 10. 2018

 

Líška a vlk

Pohybová hra zameraná na rýchlosť  a obratnosť detí v rôznych východiskových situáciách

 

05. 11. 2018

 

Ja som ježko rohatý

Z listov zo stromu zhotoviť ježka a tak zdokonaľovať techniku lepenia

 

19.11.2018

 

Medveď v zime spí

Prostredníctvom rôzneho materiálu zhotoviť medveďa spiaceho v nore

 

03.12.2018

 

Vyberieš tie správne zvieratká??

Prostredníctvom obrázkov zvierat rozlišovať ktoré zvieratá patria do lesa a ktoré nie

 

17.12.2018

 

Ďateľ a jeho povolanie

Zistiť u detí, či poznajú hlavný význam ďatľa v prírode a oboznámiť ich s jeho povolaním

 

ZOZNAM DETI

 

BABEČKA Damián

KNEZOVIČ Riško

KNEZOVIČOVÁ Karolínka

KŠENZULÁKOVÁ Karolínka

KŠENZULÁKOVÁ Slávka

MAJCHEROVÁ Ester

MÜLLEROVÁ Vaneska

PODTRELENÝ Ferko

STRAKA Dávidko

TREIEBELOVÁ Rebeka

KRIŠOVÁ Mia

SKORKA Patrik

RAFAJOVÁ Ester

RAFAJOVÁ Zdenka 


 

TOPlist