Súčasnosť

Materská škola Mútne

 

Materská škola Mútne sa nachádza na Orave, v okrese Námestovo. Je súčasťou Základnej školy s materskou školou Mútne. Riaditeľkou ZŠ s MŠ je PaedDr. Jana Murínová a zástupkyňou pre MŠ je Mgr. Emília Bugajová, rodáčky z Mútneho. Zriaďovateľom ZŠ s MŠ Mútne je Obecný úrad Mútne.

 

Hlavným cieľom MŠ Mútne je zabezpečiť každému dieťaťu bez rozdielu kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa, naučiť deti orientovať sa v hodnotách, vedieť ich posudzovať, správne voliť a žiť podľa progresívnych hodnôt, rešpektovať požiadavky etického a kultúrneho života.

 

Výchovno-vzdelávací proces MŠ zabezpečuje deväť pedagogických učiteliek. Na pomoc pre deti so špeciálne výchovno–vzdelávacími potrebami, bola prijatá jedna pracovníčka.

V MŠ okrem učiteliek pracujú aj dve upratovačky, ktoré zabezpečujú poriadok a udržiavajú čistotu, aby sa v nej všetci cítili príjemne.

 

MŠ je umiestnená v dvoch budovách, ktoré sú prepojené krytým chodníkom. Každá trieda má svoj názov. V prvej budove sa nachádzajú dve triedy (pre deti najmladšej vekovej kategórie a pre deti predškolského veku) a v druhej budove sa nachádzajú tri triedy (pre deti predškolského veku a pre strednú vekovú kategóriu). MŠ poskytuje celodennú starostlivosť.

 

MŠ je dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti, taktiež je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu. K hlavnému a potrebnému vybaveniu patria hračky a nábytok pre deti (stoly, stoličky, zariadenie triedy, ležadlá). K MŠ patrí školská záhrada s dostatkom zelene. Sú tam preliezky, šmýkačky, hojdačky, kolotoč a pieskovisko.

DETI V MŠ TAK RADI TRÁVIA SVOJ ČAS.

 

 

Materská škola v číslach
Počet detí  101
Počet dievčat 44
Počet chlapcov 57
Počet predškolákov 43
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou 2
Počet integrovaných detí 0
Počet tried 5
Počet zamestnancov MŠ 11
Počet pedagogických zamestnancov 9
Počet nepedagogických zamestnancov 3
   


 

 

TOPlist