V zdravom tele zdravý duch

Záujmový krúžok “V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH“

Vedúca: Michaela Mudroňová

 

 

 

Charakteristika

 

·        jedným z hlavných cieľov výchovy  a vzdelávania v materskej škole je podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, dieťa je potrebne vnímať ako jedinečnú osobnosť s väčšou, či menšou mierou športového nadania, ktorá má právo byť rozvíjaná po stránke.

  • k športu detí nepochybne patrí disciplína, zdravá rivalita a naučiť sa prijímať aj  prehru ktoré sa budú v tomto krúžku realizovať prostredníctvom pohybových a športových aktivít

 

 

Cieľ

 

·         prostredníctvom pohybových a športových aktivitách  rozvíjať športové  schopnosti detí

·         rozvíjať šikovnosť, rýchlosť, obratnosť a hrubú motoriku u detí

·         pozitívne rozvíjať u detí pohyb a športové aktivity

  • podchytiť záujem detí o pohybové aktivity a šport

 

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia?

 

·         45 minút, 1x za 2 týždne vo štvrtok

·         deti prevezme Michaela Mudroňová o 12:30- 13:15 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v triede F -Jahôdková

 

Podmienky

 

·         záujmový krúžok "V zdravom tele zdravý duch" je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 3 – 6 rokov

·         pre získanie diplomu na záverečnej hodine je potrebné zúčastniť sa aspoň na 15 stretnutiach

 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

11.10.2018

 

Kto je rýchlejší

 

Zistiť pohybové zdatnosti  detí.

 

 

25.10.2018

 

Cesta do cieľa

Zdokonaľovanie pohybových zdatností, šikovnosti a obratnosti. Rozvíjať u detí manipuláciu s náčiním.

 

08.11.2018

 

Kráčaj po stopách

Rozvíjať šikovnosť, rýchlosť, hrubú motoriku detí.

 

22.11.2018

 

Tímová práca

Utvrdzovať u detí súťaživosť a disciplínu.

 

 

06.12.2018

 

Kto bude prvý v cieli.

Zdokonaľovať správnu techniku behu a chôdze.

 

20.12.2018

 

Podávanie lopty

Rozvíjať u detí hrubú motoriku, obratnosť, rýchlosť, šikovnosť pri podávaní lopty.

 

ZOZNAM DETI

 

BRIŠŠOVÁ Helenka

BULÁK Robko

BURDILÁKOVÁ Miriamka

BRIŠŠOVÁ Helenka

DZUREK Tomáš

GEŠVANDTNER Iľja

HUTKOVÁ Terezka

JURČÁK Samko

KNEZOVIČ Riško

KNEZOVIČOVÁ Karolínka

KNEZOVIČOVÁ Alžbetka

KŠENZULÁKOVÁ  Karolínka

ONDREKOVÁ Lianka

PJONTEK Daniel

TOMAŠÁK Martinko

TRIEBELOVÁ Rebeka


 

TOPlist