Vševedko

Zábavný krúžok “VŠEVEDKO“

Vedúca: Bc. Alena Smolárová

 

Krúžok určený pre 5-6 ročné deti

 

Charakteristika

·        krúžok je zameraný na rozvíjanie výtvarných, pohybových, vzdelávacích schopností detí,

·        podporuje správny psychomotorický vývin, vizuomotorickú koordináciu, priestorovú orientáciu, fantáziu, tvorivosť a spoluprácu,

 

Cieľ

 

·         dieťa si rozvíja tvorivú fantáziu, predstavivosť, šikovnosť, obratnosť, pohybovú zručnosť, výtvarnú tvorivosť, pamäť, myslenie, reč,

·        oboznámi sa s  rôznymi súťaživými a pohybovými hrami, výtvarnými technikami, hrami na zdokonaľovanie pohybu, didaktickými hrami na upevňovanie farieb a na rozvoj matematických predstáv,

·        dieťa si hravou formou rozširuje svoje vedomosti, zručnosti, skúsenosti

 

Časové trvanie záujmového krúžku a jeho organizácia

 

·         30 minút, 1x za 2 týždne,

·         deti prevezme Bc. Alena Smolárová o 12:45 – 13:15 hod.

·         činnosť záujmového krúžku sa bude realizovať v 1. budove MŠ, v Jahôdkovej triede

 

 

Podmienky

 

·         zábavný krúžok „Šikovníček“  je určený pre deti navštevujúce MŠ Mútne vo veku 5 – 6 rokov

 

 

Plán práce záujmového krúžku

 

Dátum

Názov aktivity

Cieľ

 

16.10.2018

 

 

Bodkovaný obrázok

 

Maľuje rôznymi materiálmi- vatovými tyčinkami

 

30.10.2018

 

 

Farbičky na miesto!

V súťaži rešpektuje dohodnuté pravidlá

 

13.11.2018

 

 

Hladný tučniak

Pozná základné geometrické tvary

 

27.11.2018

 

Lienky

Vymenuje postupne čísla od 1-6

 

11.12.2018

 

 

Vlastné puzzle

Maľuje fixkami a poskladá obrázok  

 

ZOZNAM DETI

 

BULÁK ROBKO

DURČÁKOVÁ MÁRIA

DZUREK TOMÁŠKO

HUTKOVÁ TEREZKA

KLUSKA DÁVIDKO

KNEZOVIČOVÁ ALŽBETKA

MALÁK JAKUBKO

OkKOLIČÁNY MATÚŠKO

TOMAŠÁK MARTINKO

TOMAŠÁKOVÁ KIARKA

TRIEBEĽ FILIPKO

VESELOVSKÁ NELKA


 

TOPlist