Z nášho života

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, sa aj naša materská škola zapojila do zbierania odpadkov v našej obci. Tento týždeň sme sa toho veľa naučili o našej Zemi. Vieme, že ak sa o ňu nebudeme starať, môže ochorieť, ale aj vy dospelí nám s tým musíte pomôcť! Ponúkame vám zopár okamihov, ktoré sa udiali tento týždeň.

  

 

   

V stredu k nám zavítal ujo lesník, ktorý nám porozprával o lese, o zvieratkách, ktoré tam žijú a tiež nám pripomenul ako sa máme v lese správať. Rozprávku nám prišla povedať pani učiteľka Majka, ktorej deti pomohli roztriediť veci, ktoré do lesa patria a na tie, ktoré do lesa nepatria.

    

 

 

 

   

 

 

  

 

  

Tento krásny týždeň sme ukončili spoločnou vychádzkou v centre našej obce, počas ktorej sme oslovili ľudí, aby sa aj oni pridali k nám a aby sme spoločne chránili našu Zem.

    

 

 

    

   

    

 

 

  

 

  

  

  

 


 

Dňa 11. 04 a 12. 04. 2018 sa v našej materskej škole konalo podujatie Slávici na ulici. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí svoje deti naučili krásne pesničky. Niektoré deti spievali na ľudovú nôtu, ale bez povšimnutia nezostali ani tie modernejšie. Ponúkame Vám pár okamihov z tohto podujatia.

  

 

 

  

 

   

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 


 

Dňa 21. marca 2018 sa deti z našej materskej školy zúčastnili matematickej olympiády Luskáčik v Zákamennom. Našu materskú školu reprezentovali Filipko Vaterka a Mária Magdalénka Serdelová. Deti si z olympiády priniesli veľa zážitkov a preverili si svoju šikovnosť.

  

  

  


 

Milí rodičia!

Naša materská škola sa zapojila do projektu od Nadácie Volkswagen Bezpečne na ceste. Náš projekt ich oslovil a veľmi sa tešíme, že na realizáciu dopravného ihriska nám prispejú sumou 2966 €.


 

V stredu (21.03.2018) a vo štvrtok (22.03.2018) si pani učiteľky zo Slniečkovej triedy pre nás pripravili divadielko Ako sa Eliška zmenila. Ponúkame Vám pár okamihov z divadielka v Srdiečkovej, Motýlikovej, Slniečkovej triede...

 

  

 

  

 

  


... v Jabĺčkovej a Kvietočkovej triede.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


 

V dňoch 14.marca a 15. marca 2018 sa v našej materskej škole uskutočnil zápis detí na budúci školský rok 2018/2019. Do materskej školy sa zapísalo 114 detí. Vaš veľký záujem nás veľmi potešil a budeme sa snažiť v spolupráci s obecným úradom Vašim žiadostiam vyhovieť.

    

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

 

   

  

   

  

   

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

   

  

   


 

V dňoch 07.03 a 08.03.2018 sa v našej materskej škole konalo podujatie Mám básničku na jazýčku. Objavili sme veľa talentov medzi našimi deťmi. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí svoje deti naučili krásne básničky. Okamihy z tohto podujatia vám sprostredkujeme prostredníctvom týchto záberov...

  

 

  

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

    

   

 


 

V rámci témy Bez práce nie sú koláče sme s Kvietočkovou triedou navštívili Hasičskú zbrojnicu v našej obci. Veľké ďakujem patrí pánovi Petrovi Jurčákovi a pánovi Ľubomírovi Bolekovi za sprostredkovanie a ukážku Hasičskej zbrojnice. Taktiež im ďakujeme za pamätný list, ktorý nám dali, za sladkú odmenu pre deti a hlavne za pamätnú medailu, ktorý im pri príležitosti 50. výročia založenia DHZo Mútne venovali. Naozaj vám veľmi pekne ďakujeme za čas strávený s vami a tešíme sa na ďalšie stretnutie.


 

Karneval v kufri

Dňa 07.02.2018 sme mali v kultúrnom dome karneval. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili za krásne masky a skvelú zábavu.

 

  

  

  

  

  

  

    

     

    

  

    

  

    

  

  


 

Koľada v materskej škole

Dňa 31.01.2018 sme mali v našej materskej škole koľadu. Veľké Pán Boh zaplať patrí pánovi kaplánovi Jankovi, ktorý požehnal naše triedy a aj nás.

    

    

      

 

    

    


 

Vianoce s MŠ 2017

Tretia adventná nedeľa patrila výstupeniu našej materskej školy v kultúrnom dome. Srdečne sa Vám všetkým chceme poďakovať za Vašu účasť a priazeň. 

 

  

  

   

  

  

 

  

  

   

   

  

  

 

  

  

  

 

 

   

 


 

Vitaj milý Mikuláš!

V stredu našu materskú školu navštívil Mikuláš. Každá trieda mala pre Mikuláša pripravené pásmo básničiek a pesničiek, ktorými mu poďakovali za darčeky a za príjemný čas stravený s ním. Ponúkame vám pár okamihov, ktoré sme zachytili. Ďalšie fotky si môžete nájsť v rubrike Triedy.

    

 

 


 

  

 

 


 

 

 

 


 

Žiaci zo základnej školy, nám boli hravou formou porozprávať o prvej pomoci v Jabĺčkovej a Slniečkovej triede 

  

  

 

  

 

  

   

 

 

   

  

 

  

 

 

 

  

  

   

  


 

Starostlivosť o zúbky

Deviatačky si pre nás pripravili ukážku  starostlivosti o naše zúbky a porozprávali nám o zdravej a nezdravej výžive.

  

  

   

 

  

  

 


 

Marienka chce byť zdravá v Srdiečkovej, Motýlikovej a Slniečkovej triede

  

  

  

 

  

  

   

 

  

  

  

 


 

Marienka chce byť zdravá v Jabĺčkovej a Kvietočkovej triede

   

 

 

   

  

  

  


 

Starým rodičom z lásky

Jabĺčková trieda

  

  

  

  

 

Viac fotiek si môžete pozrieť v rubrike Triedy.


 

Starým rodičom z lásky 

Slniečková trieda

  

  

   

   

 

Viac fotiek si môžete pozrieť v rubrike Triedy.


 

Vystúpenie Mutňančeka pri príležitosti osláv DHZ Mútne

                                                                                                                                                    


 

Ako Evičku boleli zúbky v Srdiečkovej, Motýlikovej, Slniečkovej triede...

             

     

 

     

  

...a tiež v Jabĺčkovej a Kvietočkovej triede

                                                                                                                                                                              


 

 

Vitajte v škôlke !

 

 

             AKO  POMOCŤ DIEŤAŤU PRI VSTUPE DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Vstup Vášho dieťaťa  do MŠ je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť prináša zmeny v živote dieťaťa, ale aj  rodičov. Pobyt dieťaťa v materskej škole prináša nasledujúce zmeny  pre dieťa- iný režim, prítomnosť iných detí, akceptovanie iných dospelých osôb, iná možnosť uspokojenia aktuálneho priania a pozornosť učiteľky sa zameriava na všetky deti. Prispôsobenie sa novým pomerom predstavuje pre dieťa istú záťaž.

Návšteva MŠ predstavuje šancu a výzvu zároveň. Deti sa učia pohybovať v skupine, učia sa presadzovať svoje priania a záujmy prijateľným spôsobom. Učia sa byť samostatné a rastie ich sebadôvera, sebavedomie. Učia sa zachovávať pravidlá skupinového spolužitia. Materská škola pomáha dopĺňať rodinnú výchovu. Niekedy je miestom, kde deti prežívajú väčšinu dňa.

Učiteľky sa usilujú pomôcť Vášmu dieťaťu prekonať všetky ťažkosti súvisiace so vstupom do materskej školy, najdôležitejší je však postoj rodičov k MŠ a to, ako dieťa bolo doma na vstup do MŠ pripravené.

Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie. Tešia sa do materskej školy a veľmi ľahko nadväzujú kontakty s dospelými a deťmi v MŠ. Niektoré deti sa tešia do materskej školy, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do materskej školy a potrebujú čas na adaptáciu. Sú aj také deti, ktoré si len s ťažkosťami zvykajú na nové prostredie a vstup do materskej školy je pre ne nadmernou záťažou.

Proces prispôsobovania sa na nové prostredie je individuálny, je závislý na individuálnych osobitostiach každého dieťaťa.

V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí MŠ veľmi dobre,ťažšie je to s adaptáciou rodičov...

·         Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdé, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec, strach vo vašich červených očiach mu istotu nedodajú.

·         Zbytočne nepredlžujte rána s plačúcim dieťaťom v šatni, prejavte mu porozumenie, ubezpečte ho, že ho máte radi a že poň prídete a odovzdajte ho učiteľke.

·         Zostaňte po celý čas pokojní.

·         Dôverujte učiteľkám v triede, akékoľvek otázky a obavy riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami

·         Neporovnávajte dieťa s inými deťmi, ktoré neplačú a usmievajú sa, rešpektujte jeho pocity.

·         Hovorte mu pravdu - idem do práce, budem doma upratovať, variť a pod.

·         Komunikujte s dieťaťom o tom, čo sa v materskej škole dialo, ale nenúťte ho rozprávať, ak nechce.

·         Prejavte mu dôveru, že je šikovné, že to zvládne, že sa naučí aj to, čo sa mu doteraz nedarí.

·         Nezľaknite sa, ak dieťa nemalo spočiatku problém s adaptáciou, tešilo sa do materskej školy a po čase ju začne odmietať. Aj toto je prirodzený prejav niektorých detí, pre ktoré bolo spočiatku všetko zaujímavé, nové a tešilo sa na to. Po čase im však nemusia vyhovovať obmedzenia, takže tento protest u nich prichádza oneskorene.

·         Dieťa potrebuje predovšetkým vašu podporu, pozitívnvny prístup, aby sa do MŠ tešilo.V živote budú čakať na deti ešte iné zmeny, bude sa musieť vyrovnať s rôznymi situáciami, teda už v tomto veku bude mať prvú skúsenosť a môže ju zvládnuť úspešne za vašej pomoci a pochopenia.

Nové skúsenosti dieťaťa v materskej škole ovplyvňujú správanie dieťaťa doma i v materskej škole.

 

1.Týždeň - ORIENTAČNÝ

 

                                     MŠ                                                                    DOMA

 

                            dieťa sa orientuje v novom                                       je uzavreté , zdržanlivé

                             prostredí MŠ, získava informácie                            je unavené hlukom a

                             o novom prostredí, pozoruje                                    množstvom podnetov,

                             nepokúša sa nadväzovať kontakty                           relaxuje,

                             s ostatnými deťmi,                                                   potrebuje spracovať

                             nezaujíma sa o aktivity detí,                                    dojmy a zážitky,

                             nerozpráva o svojich zážitkoch,                              obmedzuje obľúbené

                             nehrá sa intenzívne a vytrvalo,                                aktivity

                             rozpráva veľmi potichu

 

 AKO POMOCŤ DIEŤAŤU

 

                                     UČITEĽKA                                                        RODIČ

                             rešpektuje úlohu pozorovateľa                                 nelúči s dlho s dieťaťom,

                             dieťaťa,                                                                     (dlhé lúčenie dieťa

                             podporuje konanie dieťaťa,                                        zneisťuje a podporuje

                             citlivo pristupuje ak dieťaťa plače,                            strach),

                             podporuje u dieťaťa poznávanie pravidiel,               ak má možnosť

                             podporuje poznávanie prostredia MŠ                       ponechá dieťa v MŠ

                             dieťa si môže ponechať obľúbenú hračku,               dopoludnia,

                             poskytne podporu pre pobyt s kamarátom                po návšteve MŠ nechá

                             alebo súrodencom,                                                    dieťa relaxovať,

                             ku koncu týždňa pripraví  príťažlivú                        nezaťažuje dieťa

                             aktivitu s pokračovaním v budúcom týždni.            veľkými aktivitami

                                                                                                                (nákupy, prechádzky),

                                                                                                               nezaťažuje dieťa

                                                                                                               životnými zmenami

                                                                                                               (sťahovanie, nezhody 

                                                                                                                rodičov)

                                                                                                                zosúladí denný režim

                                                                                                               doma a v MŠ

                                                                                                                neprerušuje pobyt v MŠ

 

 

2. Týždeň - OBDOBIE  PRESADENIA SA

 

                                             MŠ                                                   DOMA       

                        prvé pokusy o kontakt s rovesníkmi,                    pôsobí nevyrovnane,    

                        dieťa sa pokúša presadiť v skupine detí,               často mení náladu,

                        začína viac komunikovať,                                      pocit nespokojnosti 

                        pokúša sa upútať pozornosť všetkými                   pocit mrzutosti odmieta

                        prostriedkami,                                                        plačlivosť, únava

                        hľadá ochranu u dospelých, ak má                        snaha o pozornosť

                        problémy s deťmi,

                        rýchlo sa unaví,

                        ľahko sa rozplače 

 

AKO POMOCŤ DIEŤAŤU

 

                                       UČITEĽKA                                               RODIČ

                           podporuje poznávanie pravidiel,                         neprerušuje pobyt v MŠ,

                           podporuje poznávanie ľudí v MŠ,                       postupne predlžuje pobyt

                                                                                                        dieťaťa v MŠ

                                                                                                        nelúči sa dlho s dieťaťom,

                           podporuje poznávanie prostredia MŠ,                 nezaťažuje dieťa aktivitami,

                           pomáha riešiť konflikty,                                      podporuje priateľstvá z MŠ,

                           jednotné pôsobenie učiteliek                                rešpektuje správanie dieťaťa

                           dieťa si môže ponechať obľúbenú hračku, vec

 

3. Týždeň - UKĽUDNENIE, VYROVNANIE

 

                                  MŠ                                                                DOMA

                            dieťa sa istejšie pohybuje v MŠ                        je vyčerpané

                            prejavuje náklonnosť k deťom                          rýchlo sa unaví

                            zaujíma sa o aktivity detí                                    

                            napodobňuje detské vzory

              

AKO POMOCŤ DIEŤAŤU                           

 

                              UČITEĽKA                                                     RODIČ

                         podporuje aktivitu dieťaťa                                    neprerušuje pobyt v MŠ

                         a poznávanie pravidiel,                                         predlžuje pobyt v MŠ

                         podporuje priateľstvá                                            podporuje priateľstvá z MŠ

                                                                                                       rešpektuje psychosomatickú

                                                                                                       záťaž dieťaťa.

 

 

AKO MOŽU POMOCŤ RODIČIA DIEŤAŤU PRED VSTUPOM DO MŠ:

Rodičia môžu uľahčiť vstup dieťaťa do MŠ, tým že mu umožnia zbierať skúsenosti už predtým a pomôžu mu s požiadavkami vysporiadať  sa  postupne.

  1. Vytváranie pohody doma.
  2. Kvalitná citová väzba a trénovanie odlúčenia.
  3. Umožnenie stretávať sa s rovesníkmi.
  4. Zoznámenie dieťaťa s MŠ ( napr. prechádzka k areálu MŠ)
  5. Podporovanie psychickej a telesnej  odolnosti a odolnosti voči stresu
  6. Prispôsobenie denného režimu režimu v MŠ.
  7. Podporovanie osamostatňovanie dieťaťa (napr. v sebaobsluhe- obliekaní, jedle, hygienických návykoch...)

Zo skúseností v materskej škole sa často stáva, že  pre dieťa s menšou telesnou odolnosťou je pobyt záťažou a dieťa sa z dôvodu únavy, hluku a námahy stane menej odolné voči  chorobám a často ochorie. Proces adaptácie sa potom po dlhšej neprítomnosti opakuje. Ak dieťa navštevuje materskú školu nepravidelne, je potom pre neho ťažšie dosiahnuť miesto v skupine. A proces adaptácie sa predlžuje. V záujme predchádzania chorobám a zvyšovaniu odolnosti dieťaťa je dobré v prvých týždňoch zvýšiť príjem vitamínov v prírodnej forme.

Ak dieťa nie je zrelé na materskú školu, resp. rodina prechádza životnými zmenami (sťahovanie, kríza vo vzťahoch, narodenie súrodenca) je možné vstup do materskej školy odložiť.

 

AKO POMÁHA MATERSKÁ ŠKOLA  ADAPTÁCII DIEŤAŤA NA MŠ:

1.      Umožnenie spoznávania prostredia MŠ.

2.      Vytvorenie adaptačného plánu pre dieťa v spolupráci s rodičom.

3.      Umožnenie dieťaťu vziať si obľúbenú hračku, vec.

4.      Vytváranie príjemnej, pohodovej a priateľskej  atmosféry.

5.      Jednotný prístup učiteliek, vhodný výber metód a foriem práce s deťmi, príťažlivé prostredie pre deti, zaujímavé aktivity

6.      Rešpektovanie individuálnych osobitostí detí a partnerský vzťah s rodičmi

 

Sociálne skúsenosti dieťaťa  v MŠ majú vplyv na poznávanie dieťaťa, na rozvoj komunikačných skúseností a na rozvoj osobnosti dieťaťa.

 

Pre potreby MŠ vypracovala: Mgr. Emília Bugajová

 

 

 

TOPlist